กลับหน้าแรก

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 แจ้งประกาศ เรื่อง ยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2558 อ่าน 339]
....
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แจ้งประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2558 อ่าน 313]
....
การจัดทำข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2558 อ่าน 636]
ด้วย สพฐ.แจ้งว่าจะปรับปรุงข้อมูล P-OBEC เกี่ยวกับข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น ขอให้โรงเรียนที่มีอัตราจ้างชั่วคราวได้กรอกแบบสำรวจส่งคืน สพป.ตรังเขต 1 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2558 ตามแบบที่แนบแแสำห....
แจ้งการโอนเงินค่าวัสดุโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558 อ่าน 537]
....
คำขอรับความช่วยเหลือโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558 อ่าน 397]
....
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ศิลปหัตกรรม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558 อ่าน 400]
....
แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558 อ่าน 485]
....
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2558 อ่าน 499]
ขอเชิญสมาชิกสวัสดิการการเงินเพื่อข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 (สกส.) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และรับเงินปันผลในวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ....
ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างโรงอาหาร โรงเรียนอัมพวันวิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2558 อ่าน 634]
ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างโรงอาหาร โรงเรียนอัมพวันวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ ....
การรับสมัครแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนประจำปีงบประมาณ 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2558 อ่าน 326]
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒธรรมของชุมชน ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนใ....
รายชื่อเด็กเกิด ตาม ทร. 14 เขตพื้นที่บริการ ของ สพป ตรัง เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2558 อ่าน 867]
....
การติดต่อประสานงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2558 อ่าน 535]
....
การทดสอบ O-NET ชั้นประถมึกษาปีที่ 6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 อ่าน 1031]
ด้วยขณะนี้ยังมีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบยังไม่ส่งคณะกรรมการดำเนินการสอบของโรงเรียนมาให้ศูนสอบ ตรังเขต 1 จำนวน 13 สนามสอบ ขอให้โรงเรียนดำเนินการโด ยด่วน เพื่อดำเนินการด้านการเงิน ให้ดูคำสั่งฉบับร่างได....
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 อ่าน 520]
....
โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 อ่าน 371]
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพฐ. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรม โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 ภายใต้แนงคิดหลัก "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 11] กำลังแสดงหน้าที่ 12 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 13] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com