กลับหน้าแรก

การจัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 อ่าน 602]
กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการประพันธ์เพลงค่านิยม 12 ประการ และกา....
โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 อ่าน 479]
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมประกอบด้วย 1.การเสวนาทางวิชาการ 2.การแข่....
นโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 อ่าน 885]
....
การเปลี่ยนตัว การแก้ไขชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 อ่าน 393]
....
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 อ่าน 456]
....
ด่วนที่สุด การส่งผลงานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 อ่าน 616]
....
การประเมินเพื่อคงสภาพเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 อ่าน 739]
....
บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เข้าประชุมอบรมการจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณปี 2558 โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2558 อ่าน 632]
....
การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2558 อ่าน 471]
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษาที่ให้ควา....
ด่วนที่สุด ขอให้ประธานกลุ่มโรงเรียนมารับโครงการฯ จำนวน 4 โครงการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2558 อ่าน 479]
....
ขอให้ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดทุกกลุ่มไปรับสมุดบันทึก สพฐ.ประจำปี 2558 ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2558 อ่าน 381]
....
โรงเรียนที่สั่งซื้อหนังสือวันเด็ก ให้ไปรับได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2558 อ่าน 356]
....
ด่วนที่สุด...แจ้งการกำหนดรหัสรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2558 อ่าน 1250]
สพฐ.ได้ชี้แจงการกำหนดรหัสรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยให้โรงเรียนกำหนดรหัสรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ตามหนังสือ สพป.ตรัง เขต 1 ที่ศธ 0....
ด่วน...การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 เรื่อง กำหนดการแจ้งเพิ่มลดนักเรียนเฉพาะนักเรียนที่ย้ายโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2558 อ่าน 528]
สทศ.แจ้งกำหนดการแจ้งเพิ่มลดนักเรียนเฉพาะนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนตามปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 1. โรงเรียนแจ้งเพิ่มลดนักเรียนเฉพาะนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนในระหว่างวันที่ 5 - 15 มกราคม 255....
web km การจัการความรู้ ตรังเขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2558 อ่าน 699]
บัดนี้สพปตรังเขต1 ได้พัฒนาเวปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ km และอยู่ในระหว่างทดลองใช้ ท่านสามารถแลกเปลี่ยน ความรู้ได้ ที่ URL : 202.29.214.185/kmtrg1....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 12] กำลังแสดงหน้าที่ 13 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 14] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com