กลับหน้าแรก

รายงานการประชุมผู้บริหาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2557 อ่าน 627]
....
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน คืนความสุขให้กับประชาชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2557 อ่าน 399]
จังหวัดตรัง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ร่วมกับอำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน คืนความสุขให้กับประชาชน ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระ....
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอล [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2557 อ่าน 489]
....
ขอข้อมูลการจ้างครูวิทย์-คณิต [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557 อ่าน 630]
ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต ตามแบบที่แนบ ส่งเขตพื้นที่โดยด่วน เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ.ต่อไป แบบฟอร์มดึงจาก E -office....
แจ้งการโอนเงินการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2557 อ่าน 659]
....
เรื่อง รายชื่อโรงเรียน จัดสนามสอบ จำนวนห้องสอบ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2557 อ่าน 1539]
แจ้งจำนวนโรงเรียน สนามสอบ ห้องสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยทศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมห้องสอบของสนามสอบ ....
ด่วน...แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติทุกโรงและโรงเรียนที่สนใจทุกสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2557 อ่าน 1184]
ด่วน...แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติทุกโรง และโรงเรียนที่สนใจทุกสังกัด ดำเนินการดังต่อไปนี้....
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2557 อ่าน 858]
....
จัดสรรวัสดุฝึกที่มีความจำเป็นในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่64 ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2557 อ่าน 619]
....
การประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2557 อ่าน 427]
....
username และ password ในการสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2557 อ่าน 520]
....
การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียน หัวหน้าสนามสอบทุกสนามสอบ (ผอ.โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2557 อ่าน 1064]
ตามที่สทศ. ได้กำหนดการสอบ O-NETนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกาษา 2557 แล้วนั้น เพื่อการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้โรงเรียนที่เป็นสนามสอบส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ ตามจำน....
แจ้งการโอนเงินโครงการเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2557 อ่าน 626]
....
โรงเรียนตรังวิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2557 อ่าน 645]
....
ดาวน์โหลดหนังสือวิชประวัติศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2557 อ่าน 697]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 14] กำลังแสดงหน้าที่ 15 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 16] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com