กลับหน้าแรก

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2557 อ่าน 513]
สพฐ.ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในการสนับสนุนกระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ "ONE HEART WITH THE KING" ตามโครงการ"ให้ใจ" ราคาใบละ 200 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เยาวชน ผู้ยากไร้ สนับสนุนการด....
แจ้งโอนค่าไฟฟ้า [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2557 อ่าน 577]
สพฐ.ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี เมื่อ 15 ต.ค.57....
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2557 อ่าน 596]
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล....
เปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศ ติดตามประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2557 อ่าน 810]
....
การแข่งกีฬาวันครู 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2557 อ่าน 1147]
....
ให้โรงเรียนที่มีธุรการรับผิดชอบมากกว่า 1 โรง ส่งแบบประเมิน [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2557 อ่าน 788]
....
สรุปการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พ.ย. 57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2557 อ่าน 711]
-....
สรุปผลการยืนยันข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 อ่าน 560]
-....
ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติร่วมในพิธีเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผลงานที่ผ่านการคัดกรองและมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภูมิภาค [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 อ่าน 441]
ด้วย มูลนิธิยุวสถิรคุณ แจ้งว่า จะดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อคัดเลือกกรองผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยภาคใต้กำหน....
สพป.ลำปาง เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 อ่าน 351]
....
สพป.ลำปาง เขต 1 แจ้งประกาศเรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 อ่าน 326]
....
สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 อ่าน 388]
....
สพป.เลย เขต 2 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 อ่าน 327]
....
สพป.ลำปาง เขต 2 แจ้งประกาศเรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 อ่าน 346]
....
สพป.เลย เขต 2 แจ้งประกาศ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 อ่าน 366]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 17] กำลังแสดงหน้าที่ 18 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 19] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com