กลับหน้าแรก

ขอเลื่อนการจัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมฯ ประจำปี 2558 ของคุุรุสภา [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2558 อ่าน 885]
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ได้ขยายเวลารับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมฯประจำปี 2558 ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และขอเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ 6 - 8 พฤ....
ขอเชิญเพื่อนร่วมรุ่นผู้บริหารระดับสูงรุ่น 1/2544(ภูเก็ต) ร่วมวางหรีด [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2558 อ่าน 978]
....
การจัดตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2558 อ่าน 605]
ให้โรงเรียน จัดตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ....
ขอให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ มารับเครื่องปริ้นเตอร์ที่ศูนย์ ITEC สพป.ตรัง เขต 1 ด้วยคะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2558 อ่าน 668]
ขอให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ มารับเครื่องปริ้นเตอร์ที่ศูนย์ ITEC สพป.ตรัง เขต 1 ด้วยคะ....
ตารางอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2558 อ่าน 507]
....
การบันทึกทึกข้อมูลงบประมาณระบบออนไลน์ งบลงุทน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558 อ่าน 3613]
-....
ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม2557-มีนาคม 2558) [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558 อ่าน 531]
....
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แจ้งประกาศเรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2558 อ่าน 352]
....
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 แจ้งประกาศเรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2558 อ่าน 303]
....
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 แจ้งประกาศ เรื่อง การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2558 อ่าน 282]
....
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2558 อ่าน 329]
....
สพป.เชียงราย เขต 4 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2558 อ่าน 293]
....
สพป.ชัยนาท แจ้งประกาศ เรื่องการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2558 อ่าน 284]
....
"ศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง" [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 อ่าน 324]
จังหวัดตรัง โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ได้จัดตั้ง "ศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง (TRANG INFORMATION CENTER) ณ ห้องประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ศาลากลางชั้น 1 เพื่อสร้....
การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "อ่านเปลี่ยนชีวิต...ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน" [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 อ่าน 278]
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งปะรเทศไทย และโรงพยาบาลธนบุรี ได้ร่วมกันจัดทำโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com