กลับหน้าแรก

มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2557 อ่าน 404]
....
แจ้งเลขที่บัญชีโครงการเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2557 อ่าน 528]
....
สพป.ลำปาง เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2557 อ่าน 326]
....
การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2557 อ่าน 832]
ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง/โรงเรียนเอกชน ที่มีความประสงค์จะสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 สั่งจองพร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ราคาเล....
ส่งข้อมูลค่าไฟฟ้าด่วนที่สุดบ้านทุ่งหนองแห้ง บ้านบางด้วน วัดเกาะมะม่วงวัดโคกพิกุล วัดนิคมประทีป [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2557 อ่าน 624]
ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม....
รับเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความสู่อาเซียนฯ ระดับเขตพื้นที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2557 อ่าน 388]
....
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2557 อ่าน 456]
....
แจ้งรับค่าใช้จ่ายประชุมครูปลายทางเพิ่มเติม [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2557 อ่าน 474]
โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณารับค่าใช้จ่ายในการประชุมครูปลายทางโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียน ที ศน.พิรุณ โทร.084-0529616 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ชื่อโรงเรียน : บ้านแหลม, บ้านโคกมะม่วง,....
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ส่งเอกสารการจัดซื้องบสื่อส่งเสริมคุณธรรม 12 ประการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2557 อ่าน 1021]
-....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงาน "สัปดาห์พะยูนและรักศิลป์" ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2557 อ่าน 380]
จังหวัดตรัง ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดตรัง และกลุ่มโรงแรมธรรมรินทร์ ได้จัดให้มีงานสัปดาห์รักษ์พะยูนและรักศิลป์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา โดยมีวัตถุปร....
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2557 อ่าน 634]
....
ด่วนที่สุด ให้รร.ขนาดเล็กทุกโรง กรอกแบบรายงานการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2557 อ่าน 1315]
....
การเปลี่ยนตัว/เพิ่มเติม นักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2557 อ่าน 587]
....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการดูฟรี มีความรู้ สำหรับสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2557 อ่าน 601]
สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำ ภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการดูฟรี มีความรู้ สำหรับสถานศึกษา มีกำหนดระยะโครงการ 6 เดือน นับตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2557 - 3....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2557 อ่าน 421]
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ สถานศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่สำนักงา....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 19] กำลังแสดงหน้าที่ 20 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 21] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com