กลับหน้าแรก

การติดตามการบริหาร ICT ของโรงเรียนทุกโรง [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2557 อ่าน 1025]
.......
การจัดงานแสดงมุฑิตาจิตและเชิดชูเกียรติ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ซึ่งครบวาระเกษียณอายุราชการ ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2557 อ่าน 694]
สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารศึกษาในจังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดงานแสดงมุฑิตาจิตและเชิดชูเกียรติ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 (นายวินัย ทองรัตน์) ซึ่งครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 โดย....
ทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2557 อ่าน 483]
....
ด่วนที่สุด!!!! เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2557 อ่าน 1475]
....
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นและห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นประจำปี 2557 ทุกโรงประชุมเสนอ Best Practice [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2557 อ่าน 589]
ขอให้ทุกโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นและการประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ปี 2557 ส่งผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุมนำเสนอ Best Practice ของโรงเรียนเพื่อแลกเปลี....
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาวรับการประเมินเพื่อเป็นต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นประจำปี 2557 ( ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2557 อ่าน 444]
ตามที่ได้แจ้งให้โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี 2557 เพื่อขอรับการประเมินเป็นต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2557 ( ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ) นั้น ทางคณะกรรมการกำ....
ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกพุทธรักษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2557 อ่าน 384]
สพป.ตรัง เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนให้การสนับสนุนการจำหน่ายดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ในราคาดอกละ 10 บาท เป็นช่อ ๆ ละ 50 บาท ทั้งนี้ประสานได้โดยตรงที่สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา โทร ....
การโหลดสื่อ Tablet ป3 (ครู ICT ทุกโรงเรียน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2557 อ่าน 1759]
....
รับสมัครโรงเรียน เข้าโครงการ "ไทยคมมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2557 อ่าน 549]
....
การขอทุนอุดหนุนวิจัย สพฐ. ปีงบประมาณ 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2557 อ่าน 507]
....
ด่วนที่สุด ! แจ้งโรงเรียนบ้านนาป้อ ,บ้านคลองลำปริง, บ้านบางยาง และวัดนานอน รับการประเมินห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ปี 57 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2557 อ่าน 388]
ตามที่ทางโรงเรียนได้จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ปี 57 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง นั้น ทางกลุ่มนิเทศฯ ได้กำหนดทำการประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียน ดังนี้ 1) วันที่....
ด่วนที่สุด ! แจ้งกำหนดการนิเทศติดตามฯการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL ชั้น ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ,บ้านกลางนา และวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2557 อ่าน 463]
ด้วยกลุ่มนิเทศ ฯ ได้กำหนด นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL ชั้น ป.3 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ครูผ่านการอบรมแล้วนั้น กำหนดนิเทศฯและสังเกตการสอนของครู ณ โรงเรียนวัดแจ้ง , โรงเรี....
แก้ไขคำสั่งรับโอนบ้านนาทะเล [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2557 อ่าน 413]
ขอให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขคำสั่งรับโอน และสำเนาคำสั่ง พร้อมบัญชีแนบ จำนวน 18 ชุด ส่งเขต ด่วน (เอกสารส่งทาง E-Office....
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของข้าราชการครูโครงการเพชรในตม [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2557 อ่าน 388]
ด้วย กอ.รมน.ภาค 4 แจ้งว่า เพื่อให้การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของข้าราชการครูที่ได้รับทุนจากโครงการเพชรในตมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ข้าราชการครูตามโครงการเพชรในตม สรุปผลงานที่เกี่ยวข้อ....
แบบสอบถามการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2557 อ่าน 1632]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 23] กำลังแสดงหน้าที่ 24 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 25] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com