กลับหน้าแรก

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2557 อ่าน 594]
....
เชิญบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 อ่าน 20475]
....
โครงการสงบนิ่งร่วมจิตต์อธิษฐานและะอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 อ่าน 530]
สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสงบนิ่งร่วมจิตต์อธิษฐานและะอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2557 สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรือตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.u....
การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 อ่าน 487]
สำนังานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2558 จะจัดให้มีการประกวดวาดภาพเนื่องในวันครู พ.ศ.2558 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญ แสดงออกและถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าของครู ระลึ....
ขอเชิญประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 อ่าน 574]
สมาคมพัฒนาครูไทย สาขาจังหวัดตรัง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ สมาชิกใหม่และสมาชิกเก่า ในโซนจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง เพื่อทำความเข้าใจในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของสมาคมพัฒนาครูไทย เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี....
ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลรายได้ของผู้ปกครอง เพื่อกรอกในระบบ DMC ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระบบจะปิด 15 ก.ย.57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 อ่าน 539]
......
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตรัง เขต 1 ขอแจ้งเลื่อนการออกตรวจสอบภายใน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2557 อ่าน 596]
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตรัง เขต 1 ขอแจ้งเลื่อนการออกตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ 04052/2737 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ออกไปไม่มีกำหนด....
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนวัดปากปรนและโรงเรียนวัดหนองสมานรับการประเมินห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2557 อ่าน 550]
ตามที่ทางโรงเรียนได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น นั้น ทางโรงเรียนวัดปากปรนได้ประสานงานขอรับการประเมินในวันที่ 8 กันยายน 2557 จึงขอให้โรงเรียนวัดปากปรนและโรงเรียนวัดหนองสมานเตรียม....
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2557 อ่าน 566]
....
โรงเรียนพรศิริกุล [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2557 อ่าน 393]
....
ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมแท็บเล็ตครูผู้สอน ป.2 ป.3 ม.2 และครู ICT [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2557 อ่าน 1334]
ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมแท็บเล็ต ครูผู้สอน ป.2 ป.3 ม.2 และครู ICT....
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557 อ่าน 570]
....
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557 อ่าน 496]
....
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557 อ่าน 486]
....
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557 อ่าน 878]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 24] กำลังแสดงหน้าที่ 25 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 26] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com