กลับหน้าแรก

แก้ไขสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2557 อ่าน 754]
....
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2557 อ่าน 1321]
....
กิจกรราเยี่ยมบ้านนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2557 อ่าน 643]
....
การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2557 อ่าน 553]
-....
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2557 อ่าน 1354]
....
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลในการแข่งขันทักษะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2557 อ่าน 482]
....
ด่วนที่สุด ! แจ้งเลื่อนการนิเทศติดตามฯและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL ( ในช่วงวันที่ 18 -22 และ 24 สิงหาคม 2557 ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2557 อ่าน 623]
ตามที่ได้แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL โรงเรียนเป้าหมาย 29 โรงเรียน นั้น ขณะนี้ขอเลื่อนการนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนที่เหลือออกไปก่อน ( เดิมกำหนดช่วง 18 -22 ส....
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะงา่นศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2557 อ่าน 1669]
....
ส่งข้อมูลนักเรียนผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2557 อ่าน 618]
....
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนในกลุ่มนาโยงทุกโรงประชุมจัดทำแผนพัฒนาฯและเตรียมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันที่ 16 ส.ค.57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2557 อ่าน 500]
ตามที่ทางโรงเรียนได้แจ้งประสานขอเลื่อนการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 57 และการเตรียมรับการประเมินติดตามตรวจสอบระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เ....
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2557 อ่าน 535]
....
ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการพร้อมจองเสื้อและกระเป๋าที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2557 อ่าน 545]
สพป.กระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ณ อบจ.กระบี่ โรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่ ในการนี้ สพป.กระบี่ขอความอนุเคราะห....
แจ้งโรงเรียนลงทะเบียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 64 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2557 อ่าน 4125]
ขณะนี้ สพป.ตรัง เขต 1 ได้เปิดระบบให้ รร./กลุ่ม รร. ลงทะเบียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ แล้ว *กรอกข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ....
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในและยกระดับคุณภาพโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2557 อ่าน 778]
....
สพป.ระยอง เขต 2 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 อ่าน 335]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 27] กำลังแสดงหน้าที่ 28 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 29] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com