กลับหน้าแรก

สพป.พะเยา เขต 2 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 อ่าน 303]
....
สพป.พะเยา เขต 2 แจ้งประกาศ เรื่อง กำารรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 อ่าน 371]
....
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 อ่าน 353]
....
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 อ่าน 338]
....
สพป.ลำพูน เขต 2 แจ้งประกาศ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 อ่าน 318]
....
ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 อ่าน 1469]
....
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2557 อ่าน 860]
....
แจ้งโรงเรียนในกลุ่มนาโยงทุกโรงเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 อ่าน 457]
ตามที่รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 1 และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำกลุ่มนาโยงได้นิเทศติดตามการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และพบว่าทางโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือด้านงานวิ....
ระเบียบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเปตองตัวแทนเยาวชนจังหวัดตรัง [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 อ่าน 563]
....
ด่วนที่สุด ! แจ้งกำหนดการนิเทศติดตามฯการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL ชั้น ป.3 ของครูที่ผ่านการอบรม 29 โรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 อ่าน 631]
ตามที่ได้แจ้งให้ครูผู้ผ่านการอบรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL จำนวน 29 โรงเรียน จัดทำนวตกรรมและส่งชิ้นงาน 4 รายการ ตามหนังสือ สพป.ตรัง เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04052/2409 นั้น ขณะ....
กรอกรายชื่อเพื่อรับเกียรติบัตรการอบรม OBEC e-office [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2557 อ่าน 964]
....
ขอเชิญผู้บริหารรุ่น 1/2543 (ภูเก็ต) ร่วมวางหรีดเคารพศพบิดา ผอ.สายันร์ ฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2557 อ่าน 480]
....
กำหนดการฌาปนกิจศพบิดา นายสายันร์ สัตถาภรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยลึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2557 อ่าน 609]
ด้วยคุณพ่อค่วน สัตถาภรณ์ ซึ่งเป็นบิดาของนายสายันร์ สัตถาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ทางคณะเจ้าภาพจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศ....
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2557 อ่าน 712]
....
การติดตามตรวจสอบประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2557 อ่าน 704]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 28] กำลังแสดงหน้าที่ 29 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 30] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com