กลับหน้าแรก

ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 อ่าน 800]
....
ด่วน เรืองโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2558 อ่าน 707]
ด้วย ได้มีคำสั่ง คสช. ให้ย้ายข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ จึงขอเลื่อนการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา ไปไม่มีกำหนด สพป.ตรัง เขต 1 จึงให้ผู้อำน....
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2558 อ่าน 360]
....
โครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2558 อ่าน 346]
....
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรง) [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2558 อ่าน 477]
....
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2558 อ่าน 474]
....
สพป.เชียงราย เขต 4 แจ้งประกาศเรื่อง การรับโอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2558 อ่าน 291]
....
สพป.เชียงราย เขต 4 แจ้งประกาศเรื่องการรวม และการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2558 อ่าน 270]
....
สพป.พิษณุโลก เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2558 อ่าน 321]
....
สพป.สกลนคร เขต 2 แจ้งประกาศ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2558 อ่าน 256]
....
สพป.นครราชสีมา เขต 3 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2558 อ่าน 261]
....
การจัดจำหน่ายเสื้อยืดสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2558 อ่าน 352]
.....................
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2558 อ่าน 276]
..................
การจัดการแข่งขันกิจกรรม ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2558 อ่าน 7248]
....
ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนตรวจสอบนักเรียนตามรายชื่อมีตัวอยู่ ณ วันสอบปลายภาค [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2558 อ่าน 598]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 4] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com