กลับหน้าแรก

ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารการอบรม OBEC E-Office [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2557 อ่าน 853]
....
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2557 อ่าน 500]
....
โรงเรียนดรุโณทัย บ้านควนสวรรค์ วัดขุนสิทธิ์ วัดนานอน วัดหนองเป็ด บ้านทุ่งเกาะญวณ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2557 อ่าน 582]
....
โครงการยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2557 อ่าน 649]
....
โครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 อ่าน 366]
สำนักงาน กกต.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร หากผู้ลงทะเบียนประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวั....
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 อ่าน 440]
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดกำหนดจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557 วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติส....
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 อ่าน 871]
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)....
โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพ้ืนบ้าน [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 อ่าน 448]
....
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลในระบบ EMIS [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 อ่าน 536]
-....
ขอเชิญลูกจ้างชั่วคราว(ทุกงบจ้าง) สังกัด สพฐ. ประชุม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 อ่าน 1258]
....
โครงการอบรมวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2557 อ่าน 687]
....
แสดงความจำนงขอเข้ารับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2557 อ่าน 463]
....
การอบรม OBEC e-office [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2557 อ่าน 1387]
....
การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 13 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2557 อ่าน 527]
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งปะรเทศไทย (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดจัด การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2557 เพื่อคัด....
แจ้ง เรื่อง การประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์คณะบุคคล [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 อ่าน 490]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 29] กำลังแสดงหน้าที่ 30 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 31] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com