กลับหน้าแรก

สพป.นครนายก แจ้งประกาสเรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 อ่าน 394]
....
สพป.ชุมพร เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 อ่าน 322]
....
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 อ่าน 366]
....
ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2557 อ่าน 912]
....
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดา นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 20 ก.ค.2557 ณ วัดบ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557 อ่าน 434]
เชิญชวน ผบ.สพป.ตรัง เขต 1, ผบ.สถานศึกษา,ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 1 ทุกท่านร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดา นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ วัดบ้....
ส่งแบบเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียนดีศรีตำบล [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 อ่าน 616]
....
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย Yorwor Mathenmatics (YMSC 2014) [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 อ่าน 1110]
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย Yorwor Mathematics (YMSC 2014) ชิงถ้วยรางวัล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรั....
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการแข่งขันทักษะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 อ่าน 680]
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และโครงการแข่งขันวาดภาพ ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ 1....
แจ้ง เรื่อง การประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์คณะบุคคล 3 องค์คณะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 อ่าน 485]
....
ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2557 อ่าน 675]
....
ด่วน ส่งรายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2557 อ่าน 699]
....
แจ้งการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฯ วิทยาศาสตร์ ม.1-ม3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2557 อ่าน 531]
....
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2557 อ่าน 629]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ....
การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2557 อ่าน 394]
สพป.ตรัง เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. เชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยชุดขาวเข้าวัดทุกวันธรรมสวนะตลอดพรรษาแ....
การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 อ่าน 1249]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 30] กำลังแสดงหน้าที่ 31 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 32] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com