กลับหน้าแรก

แจ้งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิจัยการศึกษา โดย สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2557 อ่าน 789]
....
การสอบ I-NET [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2557 อ่าน 629]
การสอบ I-NET ระดับต้น กลาง ปลาย ปีการศึกษา 2557 ให้โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ/โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง/โรงเรียนดรุจฟัดส์และโรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ ส่งรายชื่อนักเรียนสอบ I-NET ปีการศึกษา 2557 ระห....
การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2557 อ่าน 1003]
ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน(สทศ) ได้กำหนดให้มีการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มกราคม 2558 และมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2558 สทศ.ได้....
ขอให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล ภายใน 3 กรกฎาคม 2557 เพื่อการจัดสรรให้ครบ 100% [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2557 อ่าน 1660]
ขอให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามสภาพที่ใช้งานจริงให้เป็นปัจจุบันที่ http://210.246.188.154/obec/login.php โดยด่วน ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ (รองระน....
ขอเชิญคัดตัวนักกีฬาตัวแทนจังหวัดตรัง ประเภทกีฬาเปตองแห่งชาติ ครั้งที่ 43 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2557 อ่าน 421]
....
ด่วนที่สุด อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ.2557-2560 สพป.ตรัง เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 อ่าน 718]
....
ให้ ร.ร.วัดขุนสิทธิ์/ไทยรัฐวิทยา 39/บ้านลิพัง/บ้านปะเหลียน/บ้านควนสวรค์/วัดธรรมาราม/วัดควนสีนวล/บ้านนาทะเล รับหนังสือนิทานที่กลุ่มอำนวยการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 อ่าน 394]
....
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่าง ๆ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 857]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการต่าง ๆ จำนวน 11 หลักสูตร กำหนดจัดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังนี้ 1. เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดในการแผนปฏิบัติงาน 2.การพัฒนาองค์กรสู่อง....
ประชาสัมพันธ์โครงการขันแข่งความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 607]
สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการขันแข่งความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้สา....
ด่วนที่สุด ขอเลื่อนการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนดี ประจำตำบล ปีงบประมาณ 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 530]
....
สพป.ลำปาง เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 418]
....
สพป.มหาสารคาม เขต 2 แจ้งประกาศเรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 408]
....
สพป.สกลนคร เขต 1 แจ้งประกาศเรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 360]
....
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลในระบบ EMIS [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2557 อ่าน 633]
-....
ด่วนที่สุด ขอเลื่อนการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรษที่ ๒๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2557 อ่าน 367]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 31] กำลังแสดงหน้าที่ 32 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 33] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com