กลับหน้าแรก

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2557 อ่าน 429]
....
ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2557 อ่าน 1456]
ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ....
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2557 อ่าน 469]
....
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2557 อ่าน 346]
....
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2557 - 2560 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2557 อ่าน 631]
....
การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557) ร.ร.เอกชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 448]
....
โครงการยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 499]
....
สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 แจ้งประกาศเรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 366]
....
สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งประกาศเรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 354]
....
สพป.ราชบุรี เขต 1 แจ้งประกาศเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 297]
....
สพป.ลำปาง เขต 1 แจ้งประกาศเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 438]
....
สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 แจ้งประกาศเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 320]
....
สพป.สกลนคร เขต 2 แจ้งประกาศเรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 318]
....
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 380]
....
แก้ไขหนังสือนำส่ง ร.ร.บ้านป่าแก่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2557 อ่าน 429]
แก้ไขหนังสือนำส่ง คำสั่งลาออก ร.ร.บ้านป่าแก่....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 32] กำลังแสดงหน้าที่ 33 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 34] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com