กลับหน้าแรก

แก้ไขหนังสือนำส่ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2557 อ่าน 432]
ขอแก้ไขหนังสือนำส่ง....
เปลี่ยนแปลงเวลาในการรับแท็บเล็ตโรงเรียนเอกชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2557 อ่าน 417]
จากที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กำหนดรับแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สพป.ตรัง เขต 1 นั้น ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาใหม่ ดังนี้ วันที่ 1....
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ป ประจำปี 2557/2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2557 อ่าน 325]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด้วย สพฐ. ได้แจ้งรายละเอียดการขอรับทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ป ประจำปี 2557/2558 ตามสิ่งที่แนบ หากผู้สนใจสมัครเข้าขอรับทุน ให้ส่งใบสมัครพร้อมราย....
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ป ประจำปี 2557/2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2557 อ่าน 363]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด้วย สพฐ. ได้แจ้งรายละเอียดการขอรับทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ป ประจำปี 2557/2558 ดังแนบ และหากมีผู้บรหารสถานศึกษาสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว ให้....
ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัด ที่เปิดสอนในระดับ ม.1 รับแท็บเล็ตได้ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2557 อ่าน 334]
ให้โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับ ม.1 ทุกโรง รับแท็บเล็ตได้ที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยังไม่มีกำหนดส่งมอบจากบร....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายการ Teachers as Learners [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2557 อ่าน 378]
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผลิตขึ้นในรูปแบบคลิปวีดิทัศน์ที่เน้นการนำเสนอองค์ความรู้ทางการศึกษาและแบบปฏิบัติการสอนที่ด....
โครงการประกวดการออกแบบ สัญลักษณ์โชวห่วย (Chohoey Mascost Contest ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2557 อ่าน 388]
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรัง กำหนดให้มีโครงการประกวดการออกแบบ สัญลักษณ์โชวห่วย (Chohoey Mascost Contest ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อชิงทุนการศึกษาและของรางวัล รว....
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2557 อ่าน 555]
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักตรวจและประเมินผล จัดโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนิน....
ด่วนที่สุด การยืนยันข้อมูลในระบบ dmc [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2557 อ่าน 528]
ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ดำเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียนในระบบ dmc ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2557....
ขอเชิญครูเข้ารับการทดสอบสมมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผล [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2557 อ่าน 642]
....
สพม. เขต 11 แจ้งประกาศเรื่อง การขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2557 อ่าน 345]
....
สพป.เลย เขต 3 แจ้งประกาศเรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2557 อ่าน 465]
....
สพป.อุดรธานี เขต 3 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2557 อ่าน 442]
....
การจัดส่งโครงการและเบิกจ่ายของร.ร.ต้นแบบจัดการเรียนรวม/แกนนำจัดการเรียนร่วม/ร.ร.จัดการเรียนร่วมอื่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2557 อ่าน 551]
....
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2557 อ่าน 363]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 33] กำลังแสดงหน้าที่ 34 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 35] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com