กลับหน้าแรก

ขอให้ทุกโรงเรียนเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2557 อ่าน 380]
ขอให้ทุกโรงเรียนเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในโรงเรียน....
ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดดำเนินการยืนยันสิทธิ์ขอรับการอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี(รายละเอียดดูได้ในระบบ e-office)กลุ่มเอกชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2557 อ่าน 412]
ขอแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงดำเนินการยืนยันสิทธิ์ขอรับการอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ในโปรแกรม Psis v.2 ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ....
ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดวาดภาพและขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งขัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2557 อ่าน 322]
สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก(ประะทศไทย) กำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นองค์การสหประชาติให้เป็นวันเด็กสากล จึงกำหนดจัดการประกวดวาดภาพสำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 4-10 ปี ใน "โครงการใส่สี....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2557 อ่าน 376]
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะจัดโครงการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และโครงการแข่งขันวาดภาพ(ป.1-6 ) ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา....
โครงการยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2557 อ่าน 456]
....
ขอส่งกำหนดการสัมมนาลูกจ้างประจำ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2557 อ่าน 853]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง สพป.ตรัง เขต 1 ขอส่งกำหนดการประชุมสัมมนาลูกจ้างประจำ ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม....
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มอบทุนวิจัย ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2557 อ่าน 513]
....
ขอเรียนเชิญผอ.ร.ร.ในสังกัด/เอกชน ทุกโรงเข้าประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3/57 วันที่ 5 มิ.ย.57 เวลา 09.00 น. ณโรงแรมวัฒนาพาร์ค [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2557 อ่าน 567]
....
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2557 อ่าน 879]
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทยร่วมกับกลุ่มบริษัท ทรู โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2557 หัวข้อ "วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต" ชิงราวัล ชุดส....
ขอเชิญเช่าบูชาพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร ราคาองค์ละ 99 บาท [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2557 อ่าน 528]
ขอเชิญเช่าบูชาพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ราคาองค์ละ 99 บาท เพื่อนำทุนทรัพย์แข่งขันมวยไทยหญิงต้านยาเสพติด (สนใจเช่าบูชา ติดต่อได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1)....
โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2557 อ่าน 594]
....
สพป.ตรัง เขต 1 ประชาสัพันธ์คะแนนขีดจำกัดล่าง O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 ป.6 และ ม.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2557 อ่าน 620]
....
ประกาศรายชื่อนักเรียน สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานและได้รับรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2557 อ่าน 688]
....
การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2557 อ่าน 847]
โรงเรียนที่มีรายชื่อ กรุณากรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 ผ่านทางเว็ปไซต์ http://obecnet.bopp.go.th/ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 หากไม่ทำการกรอกถ....
อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออก (ร.ร.วัดนางประหลาด) [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2557 อ่าน 789]
อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออก ให้ติดต่อเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ โดยนำ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดธนาคาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาคำสั่ง....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 35] กำลังแสดงหน้าที่ 36 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 37] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com