กลับหน้าแรก

การต่อสัญญาจ้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2557 อ่าน 1064]
ขอให้ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ Sp2 เดิม ครูวิทย์-คณิต และพนักงานราชการ ที่ยังไม่ได้จัดส่งสัญญาจ้าง จัดทำสัญญาจ้างพร้อมติดอากรแสตมป์และส่งสำเนาให้ เขตพื้นที่ จำนวน 2 ชุด ด่วน เมื่อสพฐ. โอนงบประมาณ....
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเช่าเหรียญหลวงพ่อเพชร รุ่นบารมี สุขี รำ่รวย นำรายได้เป็นกองทุนในการพัฒนา สพป.เลย เขต 2 สนใจเช่าเหรียญได้ที่หน้าห้องผอ.สพป.ตรัง 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2557 อ่าน 492]
....
โครงการแก้ปัญหาเด็กยากจนด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ(การปลูกผักไร้ดิน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2557 อ่าน 543]
....
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2557 อ่าน 999]
....
แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 อ่าน 695]
....
แจ้งโอนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 อ่าน 1011]
....
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 อ่าน 462]
....
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 อ่าน 410]
....
ขณะนี้เงินโบนัสของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โอนเข้าเรียบร้อยแล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 อ่าน 919]
....
โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 อ่าน 412]
บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ....
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2557 อ่าน 702]
....
สกสค.ประกาศผลการคัดเลือกทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557 อ่าน 587]
....
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557 อ่าน 821]
ด้วย สพฐ. แจ้งว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นมูลนิธิที่ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 19 ปี และเล็งเห็นความสำคัญของครูผู้สอนทั้งครูโรงเรียนต้นทาง และครูโรงเรียนปลายทาง จึงกำหนดจัดการอบรมโครงการแลก....
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557 อ่าน 635]
ด้วย สพฐ. แจ้งว่า เป็นผู้รับผิดชอบจัดงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเจตนารมณ์ในก....
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557 อ่าน 787]
ด้วยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า มีโครงการจัดอบรมเสริมสร้างทักษะในเด็กพิเศษ เรื่่อง "ออทิสติกฝึกได้ถ้ารู้เทคนิค" ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปร....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 36] กำลังแสดงหน้าที่ 37 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 38] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com