กลับหน้าแรก

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557 อ่าน 676]
ด้วยคณะอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แจ้งว่า ได้จัดทำโครงการการบริหารทางวิชาการสู่สังคม ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมสุขลักษณะที่ด....
ด่วนที่สุด ประมาณราคาค่าวัสดุ และค่าแรง ประจำปีงบประมาณ 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2557 อ่าน 628]
ส่งประมาณราคาค่าวัสดุ และค่าแรง ประจำปีงบประมาณ 2557 ใช้ในการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสิ่งก่อสร้าง และเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา....
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2557 อ่าน 553]
....
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ พัทลุง) [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2557 อ่าน 460]
....
แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2557 อ่าน 659]
....
เชิญประธานกลุ่มโรงเรียนประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2557 อ่าน 493]
....
การจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2557 อ่าน 575]
....
การพัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2557 อ่าน 566]
....
ด่วนที่สุด รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2557 อ่าน 835]
ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ร่ายงานได้รายงานด่วนภายในวันนี้ให้จงได้....
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2557 อ่าน 732]
....
ขอข้อมูลธุรการโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิการ อัตราจ้างนักการภารโรง [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2557 อ่าน 710]
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลธุรการโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิการ อัตราจ้างนักการภารโรง ดำเนินการกรองข้อมูลตามแบบที่แนบส่ง เขตพื้นที่โดยด่วน....
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557(รอบระดับประเทศ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2557 อ่าน 1156]
....
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2557 อ่าน 734]
....
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2557 อ่าน 452]
....
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลไข้นอก [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2557 อ่าน 352]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 37] กำลังแสดงหน้าที่ 38 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 39] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com