กลับหน้าแรก

การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2557 อ่าน 729]
....
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2557 อ่าน 849]
....
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2557 อ่าน 715]
....
โรงเรียนดรุโณทัย ตรังคริสเตียนศึกษา ทิพยรัตน์วิทยา ปัญญาวิทย์ มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดนิกรรังสฤษฎ์ พรศิริกุล [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2557 อ่าน 969]
โครงการยาเสพติด....
ผอ.ร.ร.ทุกโรง [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2557 อ่าน 982]
....
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2557 อ่าน 1394]
-....
ให้โรงเรียน(ตามรายชื่อที่แนบ)จัดส่งข้อมูลแบบบันทึกการสอนของครูฯ ด่วนที่สุด [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2557 อ่าน 943]
....
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.สุนันทา กันตังกุล [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2557 อ่าน 713]
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.สุนันทา กันตังกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ซึ่งบ้านประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 โดยรวบรวมเงิน....
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2557 อ่าน 732]
....
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2557 อ่าน 436]
....
แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูขั้นวิกฤต ครูวิทย-คณิต ครูยกระดับ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2557 อ่าน 648]
....
ขอเชิญร่วมวางหรีดและสวดพระอภิธรรม มารดา ผอ.สุชาติ ธรรมพากร วันเสาร์ที่ 29 มี.ค.57 เวลา 17.30 น. [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2557 อ่าน 406]
ขอเชิญผู้บริหาร/ครู/บุคลากรในสังกัดทุกท่านร่วมวางพวงหรีดและสวดพระอภิธรรมมารดาของ ผอ.สุชาติ ธรรมพากร วันเสาร์ที่ 29 มี.ค.57 เวลา 17.30 น.สถานท่ี่ที่บ้านติดกับ รร.บ้านห้วยด้วน อ.ย่าตาขาว จ.ตรัง /นายวินั....
ขอข้อมูลธุรการโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิการ อัตราจ้างนักการภารโรง [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2557 อ่าน 786]
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลธุรการโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิการ อัตราจ้างนักการภารโรง ดำเนินการกรอกข้อมูลส่งโดยด่วนด้วย....
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2557 อ่าน 656]
....
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในการเข้าไปดำเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แก่โรงเรียน 24 โรง [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2557 อ่าน 3892]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 38] กำลังแสดงหน้าที่ 39 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 40] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com