กลับหน้าแรก

สำรวจข้อมูลครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2558 อ่าน 636]
ตามที่ สพป.ตรัง เขต 1 ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 04052/ว 474 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลครู ตามไฟล์ที่แนบ เนื่องจากขณะนี้ มีโรงเรียนส่งข้อมูลดังกล่าว น้อยมาก และข้อมูลนี้ กลุ่มบร....
ดาวน์โหลด!!!!!ร่างแนวทางกการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2558 อ่าน 581]
....
แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย ถ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ปีที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2558 อ่าน 1139]
....
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดตรัง [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 399]
.......................
ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า "บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวอยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า" [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 467]
.................
การยืนยันข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 664]
สพฐ. จะเปิดให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา2557 พร้อมกันในวันที่ 10 เม.ย. 2558 ....
การประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (ld)/หรือพิการซ้อน [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2558 อ่าน 577]
....
แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2558 อ่าน 445]
....
ขอแสดงความยินดี !!!!! [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2558 อ่าน 790]
....
แจ้งประสาน เรื่อง การคัดเลือกเบสประวัติศาสตร์ และ เบสหน้าที่พลเมือง [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2558 อ่าน 725]
ให้คุณครุูที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งไฟล์ เบส หน้าที่พลเมือง และเบสประวัติศาสตร์(พิมพ์ส่งเลขไทย) ให้ ศน.อัมพา ข่ายม่านผ่าน อีเมล์ ampakaimarn@gmail.com ภายในวันอังคาร ที่ 24 มีนาค....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดทำและจัดจำหน่ายเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2558 อ่าน 573]
..................
แจ้งการโอนเงินการค่าศึกษาบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2558 อ่าน 590]
....
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2558 อ่าน 1750]
ขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ที่บรรลุเป้าหมายคือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 437]
...................
การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 582]
.........
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com