กลับหน้าแรก

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2557 อ่าน 766]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจ้งว่า ได้กำหนดดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ ศูนย์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา....
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2557 อ่าน 864]
....
แผน 4 ปีการศึกษา จังหวัดตรัง [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2557 อ่าน 1294]
....
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2557 อ่าน 408]
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมใ....
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นฯ ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2557 อ่าน 425]
....
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 127 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2557 อ่าน 752]
....
การประชุมขยายผลการใช้โปรแกรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2557 อ่าน 1205]
....
กำหนดพิธีมอบหนังสือมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2557 อ่าน 377]
....
สพป.ขอนแก่น เขต 4 แจ้งประกาศ เรื่อง การเรียนรวมสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2557 อ่าน 471]
....
สพม. เขต 4 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2557 อ่าน 309]
....
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 แจ้งประกาศ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2557 อ่าน 352]
....
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 แจ้งประกาศเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2557 อ่าน 307]
....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 แจ้งประกาศเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2557 อ่าน 293]
....
การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน รูปแบบสองภาษา ระดับ ป.2 และ ป.6 ระดับภาคใต้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 อ่าน 811]
....
การจัดจ้างครูจ้างอัตราขั้นวิกฤติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 อ่าน 786]
ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างขั้นวิกฤติ ตามหนังสือ ที่ ศธ 04052/ว415 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ส่งสัญญาจ้างแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ(เอกสารที่แสดงว่า จบวุฒิ วิชาเอก สถ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 41] กำลังแสดงหน้าที่ 42 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 43] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com