กลับหน้าแรก

ด่วนที่สุด ! การรายงานผลการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๓ . ป.๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 อ่าน 675]
....
การรายงานผลการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๓ . ป.๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 อ่าน 568]
....
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 อ่าน 412]
....
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2557 อ่าน 585]
....
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2557 อ่าน 557]
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา....
กลุ่มวชิรมิตร การอ่านและสื่อสารได้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2557 อ่าน 415]
....
ด่วนที่สุด แก้ไขประชุมโครงการแก้ปัญหาเด็กยากจนด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพของโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2557 อ่าน 526]
....
เรียน ผอ.ร.ร. แจ้งคณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านรู้เรื่องฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2557 อ่าน 734]
....
ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การประชุมโครงการพัฒนาภาษาไทยฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2557 อ่าน 678]
....
ส่งปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2557 อ่าน 541]
....
การเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2557 อ่าน 874]
ให้โรงเรียนทุกโรงลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ รอบเมษายน 2557 ได้ที่ www.cmss-otcsc.com....
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2557 อ่าน 468]
ด้วยเด็กชายวรจักร ภักดี และเด็กชายเอกลักษณ์ ภักดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 และ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง บ้านประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 27....
เชิญประชุมโครงการแก้ปัญหาเด็กยากจนด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2557 อ่าน 684]
....
ประธานกลุ่มโรงเรียน ตัวอย่าง คำสั่งการอ่าน [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557 อ่าน 821]
....
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557 อ่าน 479]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 42] กำลังแสดงหน้าที่ 43 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 44] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com