กลับหน้าแรก

การขอย้ายศูนย์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 อ่าน 433]
....
สพป.พะเยา เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 อ่าน 335]
....
การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 อ่าน 353]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง สพป.ตรัง เขต 1 ขอส่งรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาเพื่อให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ และหากประสงค์จะสม....
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 แจ้งประกาศเรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 อ่าน 336]
....
สพป.พะเยา เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 อ่าน 321]
....
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 อ่าน 475]
สำนักงานวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๗ และประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือก จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ....
เชิญผู้บริหารรุ่น 1/2544 ภูเก็ต ร่วมพบปะสังสรรค์ ณ ร้านอาหารสุวิมล วันที่ 13 ก.พ.57 เวลา 17.00 น. [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 อ่าน 336]
....
คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 อ่าน 433]
....
คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 อ่าน 404]
....
ด่วนที่สุด แจ้ง!โรงเรียนที่สมัครตามโครงการ Read Thailand ฯ แล้วนั้น จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด่วน!!! [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2557 อ่าน 1079]
แจ้งโรงเรียนที่ร่วมสมัครตามโครงการ Read Thailand ฯ แล้วนั้น จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด่วน!!! เนื่องจากได้รับการประสานงานจาก สพฐ. และต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน จึงขอให้โรงเรียนที่ต้องการส่งผลงานเข....
ให้โรงเรียนทุกโรงไปรับสมุดบันทึก สพฐ. ได้ที่กลุ่มอำนวยการตั้งแต่บัดนี้ ราคาเล่มละ 180 บาท [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2557 อ่าน 445]
....
พิจารณาส่งนักเรียนเข้าสอบรอบสอง การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2557 อ่าน 931]
....
ประกาศผลการสอบวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2557 อ่าน 1905]
....
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า/การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2557 อ่าน 405]
....
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2557 อ่าน 1320]
สพป.ตรัง เขต 1 ส่งคำสั่ง สพป.ตรัง เขต 1 ระดับศูนย์สอบ 43/2557 ลว 4 ก.พ.57 ระดับศูนย์สอบ 46/2557 ลว ก.พ.57 ระดับสนามสอบ 42/2557 ลว ก.พ.57 ระดับสนามสอบ 44/2557 ลว ก.พ.57....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 45] กำลังแสดงหน้าที่ 46 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 47] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com