กลับหน้าแรก

การประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือก จังหวัดตรัง [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2557 อ่าน 653]
....
เอกสารขอเบิกค่าพาหนะรับส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ และรับส่งนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2557 อ่าน 767]
เรียน หัวหน้าสนามสอบทุกสนามสอบ ให้หัวหน้าสนามสอบได้จัดทำเอกสารเบิกเงิน รับส่งข้อสอบและกระกาษคำตอบ และรับส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปสอบยังสนามสอบ....
ร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 O-NET ปี 2556(3กพ5712.05) [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2557 อ่าน 1166]
เรียน หัวหน้าสนามสอบและผู้บริหารสถานศึกษา ....
แจ้งกำหนดการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2557 อ่าน 418]
....
แจ้งการโอนเงินงานศิลปะ ฯ รายบุคคล [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2557 อ่าน 556]
....
แจ้งการโอนเงินงานศิลปะ ฯ รายโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2557 อ่าน 870]
....
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2557 อ่าน 522]
....
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2557 อ่าน 588]
....
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2557 อ่าน 712]
....
การนำเสนอผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมวัย ครั้งที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2557 อ่าน 606]
....
แนวทางการแก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2557 อ่าน 493]
....
ขอเชิญคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2557 อ่าน 718]
ด้วยประธานศูนย์สอบตรังเขต 1 ขอเชิญคณะกรรมการประจำสนามสอบO-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ทุกคนยกเว้นนักการภารโรง ประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมวัฒนาพาร....
เชิญประชุม คณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2557 อ่าน 1097]
ด้วยประธานศูนย์สอบตรังเขต 1 ขอเชิญคณะกรรมการประจำสนามสอบO-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 อำเภอปะเหลียน และอำเภอหาดสำราญ ประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น.ณ ห้องประ....
แจ้งการโอนเงินตกเบิก ครูธุรการ ครูพี่เลี้ยง [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2557 อ่าน 1133]
....
แผนปฏิบัติการปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2557 อ่าน 1283]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 46] กำลังแสดงหน้าที่ 47 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 48] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com