กลับหน้าแรก

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา โครงการ "โรงเรียนสุจริต" (ร.ร.วัดควนสีนวล) [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2557 อ่าน 673]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล ด้วย สพฐ. แจ้งว่า ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา โครงการ "โรงเรียนสุจริต" ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ....
การจัดกิจกรรมงานภาพแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2556 (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 ฯ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2557 อ่าน 425]
ด้วย สพฐ. แจ้งว่า ได้ลงนามร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2558) และหนึ่งโครงการในแผนฯ คือ โครงการแผนแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ทั้ง 13 ....
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2557 อ่าน 578]
....
ขอเชิญโรงเรียนเสนอชื่อโรงเรียนดีเด่นด้านการพัฒนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2557 อ่าน 598]
....
การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556 รอบที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2557 อ่าน 646]
....
แจ้ง! โรงเรียนทุกโรงในสังกัด รับสื่อแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL ) คณิตศาสตร์ ป.3 ในช่องรับเอกสารของโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2557 อ่าน 846]
ด้วยทางสวก./สพฐ.ได้จัดทำแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง ( BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 ภาคเรียนละ 1 เล่ม เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้แก่นัก....
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ "ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2557 อ่าน 597]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด้วย สพฐ. แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ "ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ....
การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2557 อ่าน 705]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. จะจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 500 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ....
การประกวดเรียงความ หัวข้อ "พิพิธภัณฑ์ในฝัน" [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2557 อ่าน 466]
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้ง "มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้" เพื่อเป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ (Discovery Museum) ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกา....
การขอรายชื่อผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2557 อ่าน 1158]
สพป.ตรัง เขต 1 ได้แจ้งรายชื่อผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2557 หากสถานศึกษาจะขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกให้ประสานกับสำนักงา....
ด่วนที่สุด ! แจ้งกำหนดการนิเทศติดตามโครงการยกระดับคณิตฯ ป.6 ของโรงเรียนในกลุ่มนาโยง [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 อ่าน 480]
ตามที่ สพป.ตรัง เขต 1 ได้จัดทำสื่อติวเข้มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 และมอบให้ทางโรงเรียนเพื่อให้นำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 นั้น ขณะ....
งดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 อ่าน 760]
....
การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556 รอบที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 อ่าน 429]
....
ด่วนที่สุด !!!!!! การจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 อ่าน 987]
....
สนามสอบโรงเรียน ในการสอบ O-NET ปี 2556 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสนามสอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2557 อ่าน 1336]
ตามที่ศูนย์สอบตรัง เขต 1 ได้ประสานให้ สนามสอบต่าง ๆ ทั้งระดับแประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอน ให้ ศูนย์สอบตรัง เขต 1 ปรากฏว่า มีสนามสอบอีกหลายแห่งยังไม่ได้ดำเน....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 47] กำลังแสดงหน้าที่ 48 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 49] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com