กลับหน้าแรก

การติดตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจและตรวจสอบสภาพอาคารเรียนของโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 616]
-....
ตารางการออกและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กรรมการชุดที่ 12 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 542]
....
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2558 อ่าน 566]
จังหวัดตรัง เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคหนังสือที่เป็นหนังสือเก่าและหนังสือใหม่ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตามโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม....
แจ้งด่วนที่สุด!!!เรื่อง ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2558 อ่าน 1175]
....
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2558 อ่าน 428]
....
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2558 อ่าน 299]
....
การประชุมเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2558 อ่าน 499]
....
กำหนดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 7 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2558 อ่าน 483]
....
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในหัวข้อ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2558 อ่าน 372]
.....................
กำหนดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2558 อ่าน 582]
....
แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2558 อ่าน 409]
....
ปฏิทินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตามนโยบาย สพป.ตรัง เขต 1 ปี 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2558 อ่าน 700]
....
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานและวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2558 อ่าน 393]
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานและวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา....
ร.ร.ที่ยังไม่ส่งเงินค่าบูชาพระพฤหัสบดี ขอความร่วมมือชำระได้ที่กลุ่มอำนวยการหรือคุณยุภาศรี รักไทย หน้าห้อง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2558 อ่าน 288]
....
ประชาสัมพันธ์การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย สพป.ตรัง เขต1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2558 อ่าน 764]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com