กลับหน้าแรก

การประกันคุณภาพภายใน ร.ร.เอกชนนอกระบบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2556 อ่าน 424]
ให้โรงเรียนที่ประสงค์เข้ารับการประกันคุณภาพภายในทั้ง 2 กลุ่ม ส่งแบบสมัครเข้ารับการประกันคุณภาพภายในและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ....
แจ้งการสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2556 อ่าน 428]
....
งานประชุมวิชาการ (งานสาขาปฐมวัย) [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2556 อ่าน 772]
....
การจัดสรรงบประมาณจ้างครูวิทย์-คณิต [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2556 อ่าน 835]
ด้วย สพฐ.แจ้งว่า ได้จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว ค่าตอบแทนอัตราละ 15,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ตค.56 - มีค.57) ติดอากรแสตมป์ 90 บาท ถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ ส่ง สพป.ด่วน เว....
ขอเชิญร่วมบริจาค [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2556 อ่าน 529]
....
แจ้งการลทะเบียนทางหน้าเวบไซต์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2556 อ่าน 4484]
....
แจ้ง เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น (LAS) ปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2556 อ่าน 890]
ผอ.ร.ร.ทุกโรง / ผอ.ร.ร.กีฬาจังหวัดตรัง /ผอ.ร.ร.สิทธิธรรมฯ / ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 439....
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2556 อ่าน 477]
....
แจ้งโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2556 อ่าน 465]
แจ้งโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2557 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ....
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 แจ้งประกาศ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2556 อ่าน 561]
....
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2556 อ่าน 329]
....
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 แจ้งประกาศ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2556 อ่าน 294]
....
การจัดสรรจำนวนรายและวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปี 2556เพิ่มเติม [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 อ่าน 448]
....
โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค (จำนวน 29 โรง) [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 อ่าน 909]
เรียน ผอ.ร.ร.ที่เกี่ยวข้อง (29 โรงเรียน) สำนักงานคลังจังหวัดรัง แจ้งว่า โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค กำหนดจัดอบรม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมอเ....
ด่วนที่สุด การเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 อ่าน 811]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 54] กำลังแสดงหน้าที่ 55 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 56] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com