กลับหน้าแรก

ด่วนที่สุด แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 อ่าน 601]
....
รายงานสิ่งก่อสร้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 อ่าน 714]
....
โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอน ระดับชั้น ป.3, ป.6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 อ่าน 486]
โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอน ชั้น ป.3, ป.6 ....
รายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2556 อ่าน 626]
....
การต่อสัญญาจ้างครูสาขาขาดแคลน (sp2เดิม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2556 อ่าน 799]
ด้วย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างครูตามโครงการ sp 2 เดิม รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตค.56 - 31 ทีค.57 จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างครูจ้างรายเดิม ....
ด่วนที่สุด ขอแก้ไขวันที่ยืนยันข้อมูล DMC เทอม 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2556 อ่าน 938]
-....
การนิเทศติดตาม เตรียมความพร้อมกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2556 อ่าน 498]
....
แจ้งโอนเงินอุดหนุน [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2556 อ่าน 786]
สพฐ.โอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียน 1 ปี กศ.2556(เพ่ิมเติม)....
แจ้งโอนเงิน [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2556 อ่าน 865]
สพป.ตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการโอนเงินสวัสดิการ ศึกษาบุตร แล้ว....
ผู้ประสานงานการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2556 อ่าน 416]
....
โครงการสนับสนุนโรงเรียนของมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2556 อ่าน 428]
....
การประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2556 อ่าน 725]
สพป.ตรัง เขต 1 กำหนดประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2556 และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี" ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา....
เชิญกองลูกเสือโรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2556 อ่าน 572]
....
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2556 อ่าน 570]
....
ข้าราชการครูขอลาออก(แก้บัญชีแนบ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2556 อ่าน 657]
ข้าราชการครูขอลาออก (แก้บัญชีแนบ)....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 55] กำลังแสดงหน้าที่ 56 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 57] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com