กลับหน้าแรก

แจ้ง! โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2556 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2556 อ่าน 393]
ด้วย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำโครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2556 และขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยศึกษา....
ทุนกองบุญทุนการศึกษาพัฒนาเด็กตรัง [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2556 อ่าน 614]
....
ขอส่งแผนที่ผู้ที่จะไปเข้ารับการประกวด OBEC AWARDS [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2556 อ่าน 356]
เรียน ผอ.ร.ร.ที่เกี่ยวข้อง สพป.ตรัง เขต 1 ขอส่งแผนที่โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง มาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในการประกวดทราบ รายละเอียดดังแนบ....
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศ฿กษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวุฒิสภา [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2556 อ่าน 420]
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556-กันยายน 2557 ณ สำนักงานเลข....
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2556 อ่าน 431]
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในฐานหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ ดำเนินการจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนั....
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้ารับการพิจารณารับรางวัลครูดีเด่น ระดับภาคใต้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2556 อ่าน 450]
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "45 ปี คืนถิ่นย้อยอดีตสู่ปัจจุบันเพื่ออนาคต" ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2556 ณ มหา....
ด่วนที่สุด ! แก้ไข้ แบบรับรอง การออกหนังสือรับรองความพิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2556 อ่าน 478]
....
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2556 อ่าน 694]
....
การเปลี่ยนตัว นักเรียน ครูผู้สอนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่63 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2556 อ่าน 704]
....
โรงเรียนจัดการเรียนร่วม ที่มีความประสงค์จะรับแบบคัดกรอง KUSSI ให้ติดต่อที่ ศน. ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศฯ สพป. ตรัง เขต 1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2555 อ่าน 918]
....
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาด้วยระบบe-training [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2555 อ่าน 1044]
สพฐ.ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาครูด้วยระบบ e-training ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อพิจารณาให้ค่าคะแนน ในรอบ 9 เดือน จึงขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา กรอกข้อมูล ผู้ผ่านการพัฒนาแล้ว ตามเอ....
เรื่อง การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(โครงงานประดิษฐ์)และการประกวดแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2555 อ่าน 1231]
....
แจ้งโอนเงินครูจ้าง,นักการ,งานศิลป [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2555 อ่าน 961]
สพป.ตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการโอนเงินค่าจ้างครูแล้ว....
ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2555 อ่าน 746]
....
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Training) แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ก.ค.ศ.กำหนด [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2555 อ่าน 1208]
ด้วย สพฐ. แจ้งว่า คณะอนุกรรมาธิการ เรื่องวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ขอให้สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Traing) แล้วไม่ผ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 56] กำลังแสดงหน้าที่ 57 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com