กลับหน้าแรก

ด่วนที่สุด แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2555 อ่าน 676]
....
การพัฒนาครูด้วยระบ e-training (UTQ ออนไลน์) [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2555 อ่าน 1432]
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าศึกษา ระบบ UTQ ออนไลน์ ได้ทางหน้าเว็บไซต์ของ สพป.ตรัง เขต 1 กรณีเข้าระบบไม่ได้และติดต่อทางcall Center (มี 8 เลขหมาย) ไม่ได้ ให่ส่ง E-mail ได้ที่ utqcallcen....
โครงการพัฒนาผู้บริหาร/ครูโรงเรียนเอกชน กิจกรรมอบรมครูภาษาอังกฤษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2555 อ่าน 1400]
......
ศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการวิจัยสถาบันของผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2555 อ่าน 1041]
ศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการวิจัยสถาบัน ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1....
โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค งบประมาณประจำปี 2555 (ระยะที่สอง) [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2555 อ่าน 995]
....
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาฯ สาระเศรษฐศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2555 อ่าน 946]
....
ขอเปลี่ยนแปลงผลการรายงานผลการประเมินภายนอก รอบ 3 (อย่างไม่เป็นทางการ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2555 อ่าน 1434]
....
การเปลี่ยนแปลง ตารางนิเทศ ติดตาม ร.ร.ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2555 อ่าน 945]
....
โครงการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2555 อ่าน 820]
....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2555 อ่าน 733]
....
การจัดประกวดภาพวาดระบายสี โครงการ "พลังจิตอาสา นำพาโลกน่าอยู่" [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2555 อ่าน 1064]
....
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการลูกจ้างประจำ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2555 อ่าน 857]
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมสัมมนาลูกจ้างประจำเพื่อพัฒนาความก้าวหน้า และสิทธิประโยชน์ลูกจ้างประจำ ในวันเสารที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง ชำระค่าลงทะเบียนรายละ 5....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 57] กำลังแสดงหน้าที่ 58 จากทั้งหมด 58 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com