กลับหน้าแรก

การสมัครเข้าใช้ mail Obec เพื่อเข้าใช้งานระบบ EGP [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 686]
....
การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 918]
..................
โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 128 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 577]
.............................
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล"ประชาบดี"ประจำปี 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 426]
.............................
สาเหตุการไม่เปิดสอบกลุ่มวิชาทั่วไป [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2558 อ่าน 647]
....
สถานที่สอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2558 อ่าน 788]
สถานที่สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขปัญหาหนี้สินครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2558 อ่าน 363]
สมาคมพัฒนาครูไทยสาขาจังหวัดกระบี่ ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์โดยการรวมหนี้ไว้ที่เดียว ยึดเวลาปลด ลดดอกเบี้ย สร้างรายได้เพิ่มตามที่ได้ดำเนินการเ....
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2558 อ่าน 463]
....
ประชาสัมพันธ์ รร.ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2558 อ่าน 1048]
....
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป ตรัง เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2558 อ่าน 992]
....
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2558 อ่าน 6740]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษฯ สังกัด สพป.ตรัง เขต 1....
แจ้งด่วนที่สุด!!! ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2558 อ่าน 389]
....
แจ้งด่วนที่สุด!!!! ทุนการศึกษามูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง ประจำปี 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2558 อ่าน 926]
....
การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน ประจำปี 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 อ่าน 744]
ด้วยขณะนี้ ถึงกำหนดเวลายื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 จึงขอให้ทางโรงเรียนแจ้งข้าราชการครูในสังกัดที่ประสงค์จะขอย้ายให้ยื่นคำร้องขอย้ายตามแนวปฏิบัติที่เคยสั่งการไว้แล้ว รวมผู้ที่มาช่วยราช....
การสำรวจวิชาเอกที่จะเปิดสอบครูผู้ช่วยเหตุพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 อ่าน 744]
ด่วนที่สุด ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งไม่ให้เปิดสอบกลุ่มวิชาทั่วไป ษ จึงขอความร่วมมือโรงเรียนที่ประสงค์จะบรรจุกลุ่มทั่วไป ได้เปลี่ยนแปลงวิชาที่ต้องการ โดยให้ระบุเรียงลำดับความต้องการ 3 กลุ่มวิชา ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com