กลับหน้าแรก

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 อ่าน 1704]
....
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สพป.ตรัง เขต [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 อ่าน 997]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สพป.ตรัง เขต 1....
แจ้งด่วนที่สุด !!!!! การสอบ NT และการใช้ข้อสอบกลาง [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2558 อ่าน 1739]
....
คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2558 อ่าน 687]
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำคู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ จำนวน 5 เล่ม สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือประชาชนในการเตรียมตั....
เหรียญรางวัลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2558 อ่าน 1031]
....
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2558 อ่าน 3217]
....
แจ้งด่วนที่สุด !!!!! ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2558 อ่าน 655]
....
สำรวจข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนส่งเสริมในการจัดการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2558 อ่าน 387]
....
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าวัสดุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2558 อ่าน 416]
....
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2558 อ่าน 432]
....
ดาวน์โหลดโปรแกรม QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อย่างง่าย [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2558 อ่าน 471]
ดาวน์โหลดโปรแกรม QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อย่างง่าย....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน เปิดบ้านการอาชีพปะเหลียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2558 อ่าน 312]
................................. ....
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 692]
....
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 448]
....
การแทรกรูปภาพนักเรียนและครู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 450]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com