กลับหน้าแรก

ประกาศโรงเรียนบ้านหาดเลา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2557 อ่าน 426]
....
โรงเรียนบ้านนาทะเล ขอขอบพระคุณ คณะจากอำเภอหาดสำราญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2557 อ่าน 507]
โรงเรียนบ้านนาทะเล ขอขอบพระคุณ นายชัยศรี อรุณเจริญสุข นายอำเภอหาดสำราญ ที่ได้มอบวัสดุ สื่อการเรียน สมุด ให้แก่นักเรียน ตามโครงการแบ่งปันน้ำใจสายใยแห่งความสมานฉันท์ นักเรียนในพื้นที่ วันที่ 12 กันยายน....
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2557 อ่าน 407]
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ....
ประกาศโรงเรียนบ้านควนโพธิ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2557 อ่าน 531]
....
ประกาศโรงเรียนวัดอัมพวัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2557 อ่าน 491]
....
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัยและรวบรวมส่งคืน [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2557 อ่าน 383]
....
โรงเรียนวัดปากปรนเข้ารับการประเมินห้องสมุดดีเด่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2557 อ่าน 413]
มื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 นางธิดา วนาสุวรรณวณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากปรน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องสมุดดีเด่น 3 ท่าน ได้แก่ ศน.เฉลิมขวัญ สกนตะฤทธิ์ นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ นางอัมพร ข่ายม่าน โดย....
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรุณพล พราหมเภทย์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 อ่าน 406]
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรุณพล พราหมเภทย์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ....
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิรัตน์ แก้วแทน โรงเรียนบ้านทุ่งนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 อ่าน 490]
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิรัตน์ แก้วแทน โรงเรียนบ้านทุ่งนา ที่สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สามบทผ่าน....
ขอแสดงความยินดี [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2557 อ่าน 403]
ขอแสดงความยินดี แด่ นายสุรพล มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง ที่ได้รับรางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษา" ที่ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดั....
กลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2557 อ่าน 383]
....
โรงเรียนบ้านหนองหว้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนำควาย [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557 อ่าน 498]
วันที่ 1 กันยายน 2557 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหว้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนำควาย ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง....
เชิญประชุม เครือข่าย peer กลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2557 อ่าน 320]
เชิญร่วมประชุม เครือข่าย peer กลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ ในวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนวัดหนองสมาน....
แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี พ.ศ. 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2557 อ่าน 520]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี พ.ศ. 2557....
ขอเชิญผู้บริหารประชุม (โรงเรียนขยายโอกาส) [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2557 อ่าน 398]
ด้วยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 12] กำลังแสดงหน้าที่ 13 จากทั้งหมด 30 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 14] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com