กลับหน้าแรก

รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Amazing One Day Tour in Trang [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2557 อ่าน 434]
ชื่อเรื่อง : รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่....
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาฉบับแก้ไข [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2557 อ่าน 611]
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาฉบับแก้ไข หรือดูรายละเอียดได้ ใน E-Office โรงเรียนถึงโรงเรียน....
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาฉบับแก้ไข [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2557 อ่าน 329]
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาฉบับแก้ไข....
คำสั่ง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 อ่าน 353]
แก้ไขคำสั่ง ฉบับปรับปรุง 1 ....
คำสั่ง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 อ่าน 314]
....
ครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงเยี่ยมบ้านนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 อ่าน 331]
20สิงหาคม2557 เวลา 14.30-17.30 น. ครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงเยี่ยมบ้านนักเรียน....
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถม [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 อ่าน 18478]
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถม ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง เวลา 09.00 น. ....
ขอเชิญร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมเครือข่ายการศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2557 อ่าน 652]
ขอเชิญร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมเครือข่ายการศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลา....
เชิญประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (มัธยมต้น) [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2557 อ่าน 301]
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มาประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00....
ขอเรียนเชฺิญคณะกรรมการ การงานอาชีพ ฯ (มัธยมศึกษา) ประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2557 อ่าน 298]
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี (มัธยมศึกษา) ร่วมประชุมในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดนานอน....
ด่วนที่สุด!! แจ้งโรงเรียนในกลุ่มปะเหลียนทุกโรง [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2557 อ่าน 431]
....
กำหนดการและสเปคเครื่องการแข่งขันคอมพิวเตอร์(ประถมศึกษา)ระดับเขตพื้นที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2557 อ่าน 431]
กำหนดการและสเปคเครื่องการแข่งขันคอมพิวเตอร์(ประถมศึกษา)ระดับเขตพื้นที่....
โรงเรียนหาดทรายทองจัดค่ายภาษาอังกฤษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2557 อ่าน 449]
โรงเรียนหาดทรายทองจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนหาดทรายทอง โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนจำนวน 150 คน ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557....
เชิญผู้บริหารในอำเภอย่านตาขาว สังกัดสพป ตรัง เขต 1 ประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2557 อ่าน 422]
ด้วยผู้บริหารในอำเภอย่านตาขาว สังกัดสพป ตรัง เขต 1 มีเรื่องประชุมปรึกษาหารือจึงขอเชิญผู้บริหารในอำเภอย่านตาขาว สังกัดสพป ตรัง เขต 1ประชุมพร้อมกันในวันที่ 19 ส.ค.57 ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว เวลา 09.00 น....
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสายชลสัมพันธ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2557 อ่าน 535]
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มฯ และส่งรายการลงเวลาของครู (รายละเอียดในช่องทาง e-office ทะบียนหนังสือระหว่างโรงเรียนถึงโรงเรียน ).... จาก ผอ.วรกร สุวรรณ์....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 13] กำลังแสดงหน้าที่ 14 จากทั้งหมด 30 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 15] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com