กลับหน้าแรก

ขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งทักษะวิชาการกลุ่มทุ่งค่ายเกาะเปียะเข้าร่วมประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2557 อ่าน 316]
ขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 ส.ค.57 ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กลุ่มสาระ ปฐมวัย, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนา และว....
แจ้งการส่งเอกสารการแข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2557 อ่าน 345]
ให้โรงเรียนในกลุ่มหาดสำราญทุกโรง รับเอกสารการแข่งขันวิชาการได้ที่ E-Office หนังสื่อส่งจากโรงเรียนถึงโรงเรียนได้แล้ว....
คำสั่งกลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ เรื่อง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (เพิ่มเติม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2557 อ่าน 394]
คำสั่งกลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ เรื่อง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (เพิ่มเติม)....
การแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนน้ำผุดโพธาราม ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2557 อ่าน 475]
การแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนน้ำผุดโพธาราม ประจำปี 2557....
การแข่งขันทักษวิชาการกลุ่มสายชลสัมพันธ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 อ่าน 432]
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มสายชลสัมพันธ์ และหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนวัดหนองเป็ด (รายละเอียดใน e-office ช่องโรงเรียนถึงโรงเรียนด้วยกัน)....
ส่งประกาศกลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2557 อ่าน 508]
ประกาศกลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2557 ทางกลุ่มขอให้คณะกรรมการทุกคนตามประกาศดังกล่าวเข้าร่วมประชุมพร้อมกันวันที่ ....
ประชุมสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (CLT) [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 อ่าน 513]
จัดประชุมสัมมนาความรู้เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมื....
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งกอ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2557 อ่าน 768]
ด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งกอรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านทุ่งกอ ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องธุรก....
ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มหาดสำราญประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2557 อ่าน 343]
ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มหาดสำราญประชุม....
ส่งคำสั่ง สพปตรังเขต1 (ตัวจริง) เรื่่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการการเข้าร่วมกรีฑานักเรียนอำเภอย่านตาขาว ประจำปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557 อ่าน 632]
เรัียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอย่านตาขาวทุกโรง ทางกลุ่มโรงเรียนย่านตาขาวทุ่ง-กระบือได้จัดส่งคำสั่ง สพป ตรัง เขต1 (ตัวจริง) เรื่องแต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑานักเ....
ขอให้โรงเรียนในกลุ่มสายชลสัมพันธ์ส่งรายการแข่งขันทักษะวิชการ2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2557 อ่าน 485]
ขอให้โรงเรียนในกลุ่มสายชลสัมพันธ์ส่งรายการแข่งขันทักษะวิชการ2557 ภายในวันที่ 25 ก.ค.2557 ที่ ผอ.วรกร สุวรรณ์ ทาง e-mail ที่ akalak_s@yahoo.co.th (เอกสารอยู่ใน e-office โรงเรียนถึงโรงเรียนฯ)....
ตัวอย่างหนังสือรับรองและใบสมัครนักกรีฑา กรีฑาอำเภอย่านตาขาวเกม [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 อ่าน 385]
ตัวอย่างหนังสือรับรองและใบสมัครนักกรีฑา กรีฑาอำเภอย่านตาขาวเกม อยู่ในทะเบียนรับโรงเรียนถึงโรงเรียน หน้าที่ 7 (ปัจจุบัน) ชื่อเรื่องตัวอย่างหนังสือรับรองและใบสมัครนักกรีฑา ....
อบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2557 อ่าน 405]
วัตถุประสงค์จัดอบรมโครงการฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตนเอง....
กลุ่มปะเหลียนเชิญผอ.และครูกรีฑาทุกโรงในกลุ่มประชุม วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 ณ ร.ร.บ้านหาดเลา [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2557 อ่าน 395]
ขอเชิญ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบเรื่องกรีฑาของแต่ละโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ประชุมจัดเตรียมการแข่งขันกรีฑาประจำปี ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหาด....
ถวายเทียนพรรษา 5 วัด ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2557 อ่าน 331]
ถวายเทียนพรรษา 5 วัด ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 14] กำลังแสดงหน้าที่ 15 จากทั้งหมด 30 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 16] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com