กลับหน้าแรก

ขอเชิญประธานกรรมการและเลขานุการแต่ฝ่ายของการแข่งขันกรีฑาอำเภอย่านตาขาวประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 อ่าน 378]
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาอำเภอย่านตาขาว ของเชิญประธานกรรมการและเลขานุการของแต่ละฝ่ายรวม 16 ฝ่าย เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ร่างค....
ขอเชิญผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 อ่าน 500]
ขอเชิญผู้บริหารภายในกลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือประชุมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว....
การแข่งขันกีฬากลุ่มไพรสวรรค์เกมส์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 อ่าน 362]
การแข่งขันกีฬากลุ่มไพรสวรรค์เกมส์....
กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน "จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2557 อ่าน 374]
....
ศูนย์ PEER Center อำเภอปะเหลียน "จัดประชุมเสวนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2557 อ่าน 451]
....
PEER Center เมืองตรัง ขอเปลี่ยนวันอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เป็น วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2557 อ่าน 454]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู้ประชาคมอาเซียน แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภ....
กลุ่มไพรสวรรค์จัดการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียน 4 กรกฎาคม 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2557 อ่าน 341]
กลุ่มไพรสวรรค์จัดการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียน 4 กรกฎาคม 2557 ....
กลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ ขอเชิญประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2557 อ่าน 375]
....
ขอเชิญผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด งานแข่งขันกรีฑานักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2557 อ่าน 360]
ขอเชิญผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด งานแข่งขันกรีฑานักเรียน "ไพรสวรรค์เกมส์" ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 -16.30 น.....
กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว ประชุมโครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2557 อ่าน 394]
กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว ประชุมโครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ....
กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2557 อ่าน 363]
กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ....
โรงเรียนวัดนางประหลาดประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกทั่วไป [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 อ่าน 580]
บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกทั่วไป โรงเรียนวัดนางประหลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต ๑ ……………………………………….. โดยจัดเรียงลำดับจากผู้ทำข้อ....
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนสุโสะบ้านนา เข้าร่วมประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 อ่าน 269]
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มสุโสะบ้านนาเข้าร่วมประชุมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง พร้อมนำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกรีฑากลุ่มสุโสะบ้านนามาด้วย....
27 มิถุนายน กิจกรรมกรีฑาสีโรงเรียนบ้านนาโตง [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 อ่าน 327]
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านนาโตงได้จัดกิจกรรมกรีฑาสีภายในโรงเรียนบ้านนาโตงขึ้น เพื่อเป็นการฝึกฝนและส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้แก่นักเรียน เพื่อการมีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง กล้าคิดก....
โรงเรียนบ้านนาโตงจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 อ่าน 336]
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านนาโตงได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ โดยได้จัดให้มีกิจกรรม คัดลายมือ วาดภาพ ระบายสี แต่งคำประพันธ์ โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในทุกระดับชั้น เป็นส่งเสริมทักษะคว....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 15] กำลังแสดงหน้าที่ 16 จากทั้งหมด 30 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 17] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com