กลับหน้าแรก

กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 1/2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2557 อ่าน 16863]
....
ร.ร.อนุบาลตรังนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program รายงานข่าวทางเคเบิ้ลทีวี อนุบาลตรังเคเบิ้บทีวี ช่อง 9 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2557 อ่าน 13806]
....
รายการเกษตรฮอทนิวส์ ณ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2557 อ่าน 636]
รายการเกษตรฮอทนิวส์ โดยคุณคำรณ หว่างหวังศรี และทีมงานไทยทีวีสีช่อง 3 ณ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556....
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2557 อ่าน 382]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 กับโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว....
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านควนยวน [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 อ่าน 837]
โรงเรียนบ้านควนยวน ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ กับอบต.ทุ่งค่าย วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗....
เชิญประชุมผู้ร่วมโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ กลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือและกลุ่มโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 อ่าน 361]
ด้วยกลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ได้ดาเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ท่องเที่ยวเวียดนาม ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2557 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อ....
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนวัดหนองเป็ด [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 อ่าน 307]
โรงเรียนวัดหนองเป็ด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 โดยมีนายก อบต.นาชุมเห็ด นางสุทธิรักษ์ พยัคฆ์พันธ์ เป็นประธาน อ่านสาส์นนายกรัฐมนตรีเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ....
ประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือแก้ปัญหาตามโครงการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มีของกลุ่งโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2557 อ่าน 348]
ขอเชิญคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือแก้ปัญหาตามโครงการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มี ของกลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ ณ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รายชื่อคณะกรรมการจัดท....
คำสั่งกลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2557 อ่าน 341]
....
กิจกรรมวันเด็กประจำปี2557....โรงเรียนบ้านเขาติง [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2557 อ่าน 435]
...เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ทางโรงเรียนบ้านเขาติงร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนบ้านท่าเขาร่วมกันได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557....
กิจกรรมวันเด็กประจำปี2557....โรงเรียนบ้านคลองลำปริง [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2557 อ่าน 501]
วัันเด็กปีนี้มีอะไร...???....
กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ขอเชิญประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2557 อ่าน 368]
....
โรงเรียนอนุบาลตรังจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 10 มกราคม 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2557 อ่าน 11726]
....
การประชุมสัญจรของกลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2557 อ่าน 376]
....
โรงเรียนหาดทรายทอง สวัสดีปีใหม่ 2557 แด่ทุกโรงเรียนในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2557 อ่าน 875]
โรงเรียนหาดทรายทอง สวัสดีปีใหม่ 2557 แด่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ทุกโรงเรียนในสังกัด....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 24] กำลังแสดงหน้าที่ 25 จากทั้งหมด 30 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 26] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com