กลับหน้าแรก

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไทร [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2558 อ่าน 269]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไทร เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 5 ห้อง ....
ประกาศ โรงเรียนวัดโหละคล้า เรื่องสอบราคาจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่นชำรุด [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2558 อ่าน 232]
....
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน อาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2558 อ่าน 235]
....
ประกาศ โรงเรียนวัดหนองสมาน เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารเรียนแบบ ป.1ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2558 อ่าน 233]
โรงเรียนวัดหนองสมานมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 239,300 บ....
ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2558 อ่าน 218]
ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ....
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2558 อ่าน 225]
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาท....
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2558 อ่าน 250]
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ....
ประกาศโรงเรียนบ้านนาทะเล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 และแบบ 105/29 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2558 อ่าน 184]
....
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พรุเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจำนวน๕หลัง [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2558 อ่าน 215]
โรงเรียนบ้านไร่พรุมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจำนวน๕หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)....
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าบันได [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 248]
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้าง....
ประกาศ โรงเรียนบ้านปะเหลียน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 215]
โรงเรียนบ้านปะเหลียนมีความประสงค์สอบราคาจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ป1 ก 10 ห้อง , อาคารเรียนแบบ ป1 ก 4 ห้อง , อาคารเรียนแบบ 017 8 ห้อง , อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 4 ห้อง , อาคารเอนกประสงค์....
ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ป๑ก อาคารเรียน อก.ตร.๑๐๑ อาคารเอนกประสงค์ ส้วมแบบ ๔๐๑ปูพื้นกระเบื้อง ทาสี เป [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 218]
โรงเรียนบ้านห้วยด้วนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ป๑ก อาคารเรียน อก.ตร.๑๐๑ อาคารเอนกประสงค์ ส้วมแบบ ๔๐๑ปูพื้นกระเบื้อง ทาสี เปลี่ยนประตู โถส้วม อ่างล้างหน้า ราคากลางของงานก่อ....
ประกาศโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 297]
....
ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 211]
ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ อาคาร ป 1 ก 4 ห้อง - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ อาคาร ป 1 ก 4 ห้อง - เปลี่ยนบานประตู....
ประกาศ โรงเรียนวัดปากปรน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 227]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 30 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com