กลับหน้าแรก

ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายฯ ม.ต้น 19 โรง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 186]
สามารถดูรายละเอียดหนังสือได้ที่ e-office ระหว่างโรงเรียนถึงโรงเรียนด้วยกัน ....
ประกาศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 231]
ประกาศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ....
ร.ร.บ้านทุ่งเกาะญวนประกาศจัดจ้างซ่อมแซมอาคารงบ 1,358,000 บาท [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 230]
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และรั้ว งบประมาณ 1,358,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ....
ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 211]
....
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนป.๑ ๔ ห้องเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา อาคารเรียนและแบบสปช.๑๐๒/๒๖ ๒ ห้อง เปลี่ยนกระ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 300]
....
ประกาศ โรงเรียนวัดหนองเป็ด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดหนองเป็ด ปี 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 328]
โรงเรียนวัดหนองเป็ดมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ก จำนวน 1 หลัง ตีฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (ทนความชื้น) อาคารอเนกประสงค์ แบบ 205/26 พื้นปู....
ประกาศโรงเรียนหาดทรายทองเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ง อาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 303]
-....
โรงเรียนวัดชลวาปีวิหารมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างอาคารเรียน ป๑ก 2 หลัง พื้นปูกระเบื้อง ทาสีภายใน – ภายนอก สีน้ำมันทาไม้ อาคารเรียน แบบ สปช. 3 ห้อง พ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 262]
โรงเรียนวัดชลวาปีวิหารมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างอาคารเรียน ป๑ก 2 หลัง พื้นปูกระเบื้อง ทาสีภายใน – ภายนอก สีน้ำมันทาไม้ อาคารเรียน แบบ สปช. 3 ห้อง พื้นปูกระเบื้อง ทาสีภายใน – ภายนอก สีน้ำมันทาไม้ อ....
ประกาศโรงเรียนบ้านย่านตาขาว เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 273]
....
ประกาศ โรงเรียนวัดนางประหลาด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 215]
ประกาศ โรงเรียนวัดนางประหลาด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ....
ประกาศโรงเรียนบ้านควนยวนเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 258]
....
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านไร่หลวง [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 207]
....
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านไทรงาม [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 245]
โรงเรียนบ้านไทรงามมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ....
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 200]
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)....
ประกาศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 195]
ประกาศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5 จากทั้งหมด 30 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com