กลับหน้าแรก

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 201]
โรงเรียนบ้านคลองทรายขาวมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๘,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพัน....
ประกาศ โรงเรียนวัดไทรทอง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดไทรทอง [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 205]
ประกาศ โรงเรียนวัดไทรทอง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดไทรทอง ด้วยโรงเ....
โรงเรียนบ้านลิพัง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัตงานธุรการโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 361]
โรงเรียนบ้านลิพัง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัตงานธุรการโรงเรียน....
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านป่าแก่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 201]
อาคารเรียน ป 1 ก 2 หลัง ส้วม 2 หลัง อาคารเรียนแบบสร้างเอง อาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนฝ้า เพดาน ทาสี ประตู หน้าต่าง รางน้ำ โถส้วม อ่างล้างหน้า กระจกเงา เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ปูพื้นกระเบื้อง....
ประกาศ โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 202]
ประกาศ โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ....
ประกาศ โรงเรียนวัดโคกพิกุล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 189]
ประกาศ โรงเรียนวัดโคกพิกุล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ....
ประกาศสอบราคาจ้างโรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 188]
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ....
ประกาศโรงเรียนบ้านหินคอกควาย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 229]
ประกาศ โรงเรียนบ้านหินคอกควาย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ....
ประกาศโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 215]
โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ....
ประกาศ โรงเรียนบ้านนาป้อ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 228]
....
ประกาศโรงเรียนวัดปากปรน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 217]
ประกาศโรงเรียนวัดปากปรน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย....
ประกาศ โรงเรียนบ้านนายายหม่อมเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 209]
....
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 184]
....
ประกาศสอบราคาจ้างโรงเรียนบ้านวังศิลา [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2558 อ่าน 218]
โรงเรียนบ้านวังศิลามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๔/๔๕ (ขนาด ๔ ที่นั่ง พื้นติดดิน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หม....
ประกาศรายชื่อบุคคลมีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านลิพัง [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2558 อ่าน 399]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6 จากทั้งหมด 30 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com