กลับหน้าแรก

ประการโรงเรียนบ้านยวนโปะ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป ๑ ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2558 อ่าน 341]
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ๓๑๒ อาคารเรียนแบบ ป๑ก และอาคารเรียนแบบ ๐๑๗....
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2558 อ่าน 269]
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ....
การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนวัดปากปรน [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 อ่าน 399]
การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)....
ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา เรื่อง สอบราคาจ้างอาคารเรียน ป๑ก (๔ห้อง) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2558 อ่าน 348]
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างอาคารเรียน ป๑ก (๔ห้อง) ผนังก่อคอนกรีตพร้อมฉาบปูนเรียบ เปลี่ยนประตู-หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ทาสีน้ำอะครีลิค ภายใน-ภายนอก ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบ....
โรงเรียนบ้านลิพังรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2558 อ่าน 932]
โรงเรียนบ้านลิพังรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการ....
ประกาศ โรงเรียนบ้านลำแคลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2558 อ่าน 483]
ประกาศ โรงเรียนบ้านลำแคลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านลำแคลงมีความประสงค์จ....
โรงเรียนไทรงามเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงทุกสังกัด ร่วมกิจกรรม “ออกปากเก็บข้าว"” [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2558 อ่าน 272]
โรงเรียนไทรงาม ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงทุกสังกัด ร่วมกิจกรรม “ออกปากเก็บข้าว” ใน วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ณ แปลงนาเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนไทร....
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนบ้านแหลมสอม [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2558 อ่าน 336]
....
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2558 อ่าน 284]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์....
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของโรงเรียนบ้านลำแคลง [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 อ่าน 381]
ด้วยโรงเรียนบ้านลำแคลง มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าวได้จ....
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนิคมประทีป [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2558 อ่าน 454]
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดนิคมประทีป....
โรงเรียนบ้านวังศิลาประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ส้วม สปช.604/45 (ขนาด 4 ที่นั่ง พื้นติดดิน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2558 อ่าน 270]
โรงเรียนบ้านวังศิลา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ส้วม สปช.604/45 (ขนาด 4 ที่นั่ง พื้นติดดิน)....
ประกาศโรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2558 อ่าน 377]
....
กิจกรรมสัปดาห์วันครูในสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2558 อ่าน 397]
....
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาป้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2558 อ่าน 346]
ด้วยโรงเรียนบ้านนาป้อมีความประสค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง (โรงเรียนบ้านนาป้อ หมู่ที่ 8 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 192,500 บ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 30 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com