กลับหน้าแรก

ประกาศ โรงเรียนบ้านเกาะปุด สอบราคาจ้างส้วมตามแบบ สปช.604/45 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2558 อ่าน 6532]
โรงเรียนบ้านเกาะปุดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างส้วมตามแบบ สปช.๖๐๔/๔๕ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนด....
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนบ้านด่าน [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2558 อ่าน 269]
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนบ้านด่าน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 154,800 บาท ....
ขอความอนุเคราะห์ลงนามบัญชี ลงเวลาการประชุมปฏิบัติการนิเทศภายใน กลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558 อ่าน 269]
ตามที่กลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ได้ดำเนินงานโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 นั้น เพื่อเป็นห....
ประกาศโรงเรียนบ้านหินคอกควาย เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558 อ่าน 261]
ประกาศโรงเรียนบ้านหินคอกควาย เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30น. - 14.30น.....
ประกาศโรงเรียนวัดนานอน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558 อ่าน 336]
ประกาศโรงเรียนวัดนานอน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49....
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พรุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2558 อ่าน 420]
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พรุ เรื่องสอบราคาซื้อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีศรีตำบล รายการครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาวิชาการ และการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ....
ประกาศโรงเรียนบ้านนายายหม่อม เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2558 อ่าน 363]
....
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยม่วง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2558 อ่าน 312]
....
ควันหลงวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558.....-โรงเรียนบ้านคลองลำปริง [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 อ่าน 251]
กิจกรรมเนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านคลองลำปริง....
โรงเรียนวัดนิคมประทีป รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 อ่าน 663]
โรงเรียนวัดนิคมประทีป ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ....
โรงเรียนวัดโหละคล้า ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2558 อ่าน 356]
โรงเรียนวัดโหละคล้า ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด....
เรียนเชิญวิทยากรภาษาอังกฤษศูนย์ PEER Center ศูนย์ตรัง ประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2558 อ่าน 416]
เรียนเชิญวิทยากรภาษาอังกฤษศูนย์ PEER Center ศูนย์ตรัง ประชุม วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา เวลา 13.00 น.ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนอนุบาลตรัง....
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2558 อ่าน 410]
....
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแหลมสอม [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2558 อ่าน 386]
....
นักเรียนดีมีคุณธรรมของโรงเรียนบ้านแหลมสอม [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2558 อ่าน 362]
นักเรียนดีมีคุณธรรมของโรงเรียนบ้านแหลมสอมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑.เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิวิลัย ๒.เด็กหญิงณัฏฐิกาญ ท้ายห้วน ๓.เด็กหญิงหนึ่งฤทัย บินสะอาด ได้พบเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท มอบให้ อ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8 จากทั้งหมด 30 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com