กลับหน้าแรก

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นางแน่งน้อย เวียนขุนทด ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2558 อ่าน 1191]
ด้วย นางแน่งน้อย เวียนขุนทด ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคปัจจุบัน เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กำห....
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อประพาส ครชาตรี บิดา นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2558 อ่าน 1418]
ด้วย คุณพ่อประพาส ครชาตรี ได้ถึงแก่กรรมด้วยความชรา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 คณะเจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 7 บ้านน้ำฉา ต.หนองตรุด อ. เมือง จ. ตรัง ....
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ยุก ชะนะพันธ์ มารดา นางสายใจ ครชาตรี คู่สมรส นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2558 อ่าน 1244]
ด้วยคุณแม่ยุก ชะนะพันธ์ มารดา นางสายใจ ครชาตรี คู่สมรส นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านเลขที่ 27/91 ต. ทับเที่....
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายวรพัฒน์ โพชสาลี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงจระเข้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2558 อ่าน 784]
ด้วยนายวรพัฒน์ โพชสาลี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงจะเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ซึ่งเป็นคู่สมรสของนางภิญญา โพชสาลี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒....
ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อกล่อม ชุมแก้ว บิดาของคุณครูอาจินต์ ชุมแก้ว และคุณครูภิญโญ โสมสง [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 827]
ณ วัดมงคลสถาน(วัดละมอ) ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง เริ่มงานวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 58 ขึ้น 11-12 ค่ำ เดือน 4 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 58 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 เคลื่อนศพไปสู่เมรุ ณ วัด....
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดานางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้ว ครูโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2558 อ่าน 614]
ด้วยคุณพ่อสมโชค เพชรแก้ว บิดาของนางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้ว ครูโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป.ตรัง เขต 1 ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558....
ด้วยคุณแม่ผึ้ง ช่วยเรือง มารดาของนางจิรารัตน์ ชุมสุขช่วยเรือง ครูโรงเรียนวัดหนองเป็ด สพป.ตรัง เขต 1 ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 9 มกราค [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 อ่าน 711]
ด้วยคุณแม่ผึ้ง ช่วยเรือง มารดาของนางจิรารัตน์ ชุมสุขช่วยเรือง ครูโรงเรียนวัดหนองเป็ด สพป.ตรัง เขต 1 ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 คณะเจ้าภาพจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดหนอ....
ด้วย นางสมจิตต์ ลิ่มไทย มารดาของนางประภา มีจิต ครูโรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๙ มกราค [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 อ่าน 642]
....
กำหนดการฌาปนกิจศพ คุณพ่อบำรุง บรรณกิจ บิดา นางยุภาศรี รักไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2558 อ่าน 696]
ด้วยคุณพ่อบำรุง บรรณกิจ บิดาของนางยุภาศรี รักไทย ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะเจ้าภาพจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสิทธิชัยรังสรรค์ (วัดคลองเต็ง) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรั....
เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2558 อ่าน 722]
ด้วยคุณพ่อของนายวินิต เจือกโว้น ซึ่งเป็นคู่สมรสของนางเนาวรัตน์ เจือกโว้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558 ... คณะเจ้าภาพจัดบำเพ็ญกุศ....
เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ถนอมศรี สิทธิฤทธิ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2558 อ่าน 685]
....
เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณปู่แคล้ว จิตรแหง [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2557 อ่าน 773]
ด้วยคุณปู่แคล้ว จิตรแหง คุณปู่ คุณครูสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม และคุณตา ของครูอำมรรัตน์ มากชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง ได้ถึงแก่กรรมเ....
เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสากล เพชรประสิทธฺิ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2557 อ่าน 664]
ด้วยคุณพ่อประสากล เพชรประสิทธิ์ บิดา คุณครูขนิษฐา นาคพล ครูโรงเรียนบ้านควนยาง และคุณครูวิสุทธิ์ นาคพล โรงเรียนบ้านนาโตง บุตรเขย ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 ธัันวาคม 2557....
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2557 อ่าน 750]
ด้วย นายช่วน เอ้งฉ้วน อายุ 83 ปี บิดาของนางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดภูมิประสิทธิ์ (วัดท่าข้าม) อำเภอ....
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดานางอัจฉรี ขวัญทอง ครูโรงเรียนบ้านแหลมสอม [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2557 อ่าน 712]
....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com