กลับหน้าแรก

ขอเชิญร่วมเคารพศพนายพร้อม แก้วสม บิดาของนางนิตยา ฉิมเรือง ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2557 อ่าน 490]
ด้วยนายพร้อม แก้วสม บิดาของนางนิตยา ฉิมเรือง ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมือวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ทางคณะเจ้าภาพจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ....
มารดา นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์(ทองร่วง) รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ได้ถึงแก่กรรมบำเพ็ญกุศลศพ วันที่ 18-20 ก.ค.57 ณ วัดบ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557 อ่าน 614]
ด้วยคุณแม่กลั่น ทองร่วง มารดา นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์(ทองร่วง) รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ได้ถึงแก่กรรมบำเพ็ญกุศลศพ วันที่ 18-20 ก.ค.57 ณ วัดบ้านสวน อ.เมือง จ.พัทุลง และฌาปนกิจวันที่ 21 ก.ค.57....
ขอเชิญร่วมเคารพศพ นางฉู้ ศรีนิ่ม มารดา นางจรุณี กลัดพยุง ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 อ่าน 655]
ด้วย นางฉู้ ศรีนิ่ม ซึ่งเป็นมารดา ของนางจรุณี กลัดพยุง ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ได้ถึงแก่่่่่่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ทางขณะเจ่้าภาพจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ ....
ขอเชิญร่วมเคารพศพ นายสมบูรณ์ ชูบุตรี พ่อตาของนายทวี ศรีคง [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 อ่าน 476]
ด้วยนายสมบูรณ์ ชูบุตรี ซึ่งเป็นบิดาของนางพัชรินทร์ ศรีคง ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ภรรยาของนายทวี ศรีคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน....
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพบิดา ผอ.ภูมิชัย และ ครูละมุล จิตต์พงษ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 อ่าน 706]
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพบิดา ผอ.ภูมิชัย และ ครูละมุล จิตต์พงษ์....
กำหนดการฌาปนกิจศพ คุณแม่่ฮ้อ กึ่งเลี่ยน มารดานายสมบูรณ์ กึ่งเลี่ยน ครูโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2557 อ่าน 535]
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่่ฮ้อ กึ่งเลี่ยน มารดานายสมบูรณ์ กึ่งเลี่ยน ครูโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ....
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ผรอย ชูฉิม (ตั่นเล่ง) [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2557 อ่าน 756]
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ผรอย ชูฉิม (ตั่นเล่ง) มารดานายเพียร ชูฉิม ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ....
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่งิ้ว หิรัญตระการ(กังแฮ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2557 อ่าน 679]
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่งิ้ว หิรัญตระการ(กังแฮ) มารดานายประยูร หิรัญตระการ ข้าราชการบำนาญและแม่ยายนางกิ่งแก้ว หิรัญตระการ ครูโรงเรียนวัดหนองสมาน ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 26 ....
ประกาศงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อทิ้ง บัวมาก บิดาคุณครูสุธา โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์..... [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2557 อ่าน 538]
ประกาศงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อทิ้ง บัวมาก บิดาคุณครูสุธา โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์.........
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณเปลี่ยน เพชรรัตน์ บิดานายวันชัย เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง และพ่อตานางบุษาา เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2557 อ่าน 445]
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเปลี่ยน เพชรรัตน์ บิดานายวันชัย เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง และพ่อตานางบุษาา เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 กำ....
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายพรภวิษย์ บุญวิชัย บุตรชายของคุณครูชุลีพร บุญวิชัย ครูโรงเรียนวัดมงคลสถาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2557 อ่าน 730]
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายพรภวิษย์ บุญวิชัย บุตรชายของคุณครูชุลีพร บุญวิชัย ครูโรงเรียนวัดมงคลสถาน ในวันที่ 7 เมษายน 2557 และกำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ วัดควนปริงวนาราม (วัดนาป้อ....
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเจือ กาญจนาสน์ บิดานายจรงค์ กาญจนาสน์ ครูโรงเรียนไทรงาม และพ่อตานางชาคิณี กาญจนาสน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองลำปริง [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2557 อ่าน 701]
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อเจือ กาญจนาสน์ บิดานายจรงค์ กาญจนาสน์ ครูโรงเรียนไทรงาม และพ่อตา นางชาคิณี กาญจนาสน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองลำปริง ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ณ วัดมงคลสถาน ต.ละมอ อ.น....
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณยายเสาวณีย์ ดำนิล คุณยายของนางสุคนทิพย์ คงทอง (ครูหลิว) ครูโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม ณ วัดวัดทุ่งหวัง (มิตรภาพที่ 31) เริ่ม [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 อ่าน 821]
....
ขอเชิญร่วมรดน้ำศพคุณพ่อกลาย ทองแก้ว บิดานายสมศักดิ์ ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 อ่าน 691]
ขอเชิญร่วมรดน้ำศพคุณพ่อกลาย ทองแก้ว บิดานายสมศักดิ์ ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 กำหนดรดน้ำศพในวันที่ 8 มีนาคม 2557 ณ วัดคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่....
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่กิ้มเนี่ยว เดิมหลิ่ม มารดา นางคำนูณ สีนา ครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2557 อ่าน 482]
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่กิ้มเนี่ยว เดิมหลิ่ม มารดานางคำนูณ สีนา ครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ในวันที่ 8-9มีนาคม 2557 ณ วัดป่าแก่ ม. 4 ต.บางด้าน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และฌาปณกิจศพในวันที่....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 4] 1 2 3 4
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com