กลับหน้าแรก
 
 

แผน 4 ปีการศึกษา จังหวัดตรัง
นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2557 โดย Administrator
อ่าน [1302]

.....

.....

 คณะผู้จัดทำ
 คั่นหน้า
 คำนำ สารบัญ
 คำสั่งคณะทำงาน จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
 คำสั่งจัดทำแผนฯเพิ่มเติมของเลขาฯ
 แผนภูมิปี 57-60
 ภาคผนวก
 ส่วนที่ 1 บทนำปรับ
 ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปของจังหวัด
 ส่วนที่ 3 สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม
 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกลุ่มกลุ่มจังหวัด
 ส่วนที่ 5 ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ด้านการศึกษา
 ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของ จ.ตรัง
 ส่วนที่ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศ฿กษา
 ส่วนที่ 8 การบริหารแผนการสู่การปฏิบัติ


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com