กลับหน้าแรก
 
 

ขอให้งดการขึ้นป้ายต้อนรับ
นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2557 โดย กลุ่มอำนวยการ กรกนก
อ่าน [614]

นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาว่า ในการตรวจเยี่ยมราชการตามจังหวัดต่าง ๆ ของนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้จังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ งดขึ้นป้ายต้อนรับ นอกจากนี้ขอให้งดการทำป้ายประชาสัมพันธ์บุคคลต่าง ๆ ของจังหวัดตามสถานที่ต่าง ๆ ด้วย.....5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com