กลับหน้าแรก
 
 

การจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารฯและข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2557 โดย Administrator
อ่าน [776]

-.....

ตามที่แจ้งขั้นตอนและปฏิทินการจัดทำข้อมูล ปีการศึกษา 2557 ให้โรงเรียนทราบและดำเนินการ ตามหนังสือที่ ศธ 04052/ว1604 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 จากการตรวจสอบในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และ ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลดังกล่าว ดำเนนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูล พร้อมยืนยันข้อมูลในระบบภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.bopp-obec.info5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com