กลับหน้าแรก
 
 

เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสากล เพชรประสิทธฺิ์
นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2557 โดย โรงเรียนบ้านควนยาง
อ่าน [632]

ด้วยคุณพ่อประสากล เพชรประสิทธิ์ บิดา คุณครูขนิษฐา นาคพล ครูโรงเรียนบ้านควนยาง และคุณครูวิสุทธิ์ นาคพล โรงเรียนบ้านนาโตง บุตรเขย ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 ธัันวาคม 2557.....

คณะเจ้าภาพจัดบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดควนวิไล (วัดส้มเฟือง) ต.บางด้วน อ. ปะเหลียน
วันที่ 22- 28 ธันวาคม 2557 สวดพระอภิธรรมทุกคืน
 เริ่มงานวันที่ 27-28 ธันวาคม  2557   
วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 ประชุมเพลิง5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นางแน่งน้อย เวียนขุนทด ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อประพาส ครชาตรี บิดา นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ยุก ชะนะพันธ์ มารดา นางสายใจ ครชาตรี คู่สมรส นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายวรพัฒน์ โพชสาลี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงจระเข้
ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อกล่อม ชุมแก้ว บิดาของคุณครูอาจินต์ ชุมแก้ว และคุณครูภิญโญ โสมสง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com