กลับหน้าแรก
 
 

เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ
นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2558 โดย Administrator
อ่าน [699]

ด้วยคุณพ่อของนายวินิต เจือกโว้น ซึ่งเป็นคู่สมรสของนางเนาวรัตน์ เจือกโว้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558 ... คณะเจ้าภาพจัดบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลา 1 วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ประชุมเพลิง.....

 5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นางแน่งน้อย เวียนขุนทด ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อประพาส ครชาตรี บิดา นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ยุก ชะนะพันธ์ มารดา นางสายใจ ครชาตรี คู่สมรส นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายวรพัฒน์ โพชสาลี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงจระเข้
ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อกล่อม ชุมแก้ว บิดาของคุณครูอาจินต์ ชุมแก้ว และคุณครูภิญโญ โสมสง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com